>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
viernes :: 24 noviembre, 2006
   
 
el disseny del món: canvi massiu

El disseny ha sorgit com una de les forces més poderoses del món, un fet que ens situa a principis d'un període nou, sense precedents, de la possibilitat humana. Es tracta d'un període en el qual totes les economies i les ecologies es converteixen en globals, relacionals i interconnectades.

A fi d'entendre aquestes forces emergents, hi ha una necessitat urgent d'articular exactament el que ens fem a nosaltres mateixos i el que fem al nostre món. Aquesta és l'ambició del projecte Canvi Massiu.

El Canvi Massiu és una celebració de les nostres capacitats globals i també una mirada cautelosa a les nostres limitacions. Inclou tant les possibilitats utòpiques com les distòpiques d'aquest món emergent, en el qual fins a la naturalesa ja no està fora de l'abast de la nostra manipulació.

Per a molts de nosaltres, el disseny és invisible. Vivim en un món que està configurat tan a fons per l'esforç humà que el disseny s'ha convertit en una segona naturalesa, sempre present, inevitable, intrínseca.

I ara, el poder de disseny per a transformar i afectar cada aspecte de la vida diària està conquistant l'estesa consciència pública.

Ja no s'associa el disseny només amb objectes i aparences. Aquest s'entén cada vegada més en un sentit molt més ampli que la capacitat humana de planejar i produir resultats desitjats. Canvi Massiu: futur del disseny global, tramat com un projecte discursiu internacional, traçarà un mapa de la nova capacitat, el poder i la promesa del disseny.

Canvi Massiu explora esdeveniments que canvien paradigmes, idees, i gent, investigant les capacitats i els dilemes ètics del disseny en la fabricació, el transport, l'urbanisme, la guerra, la salut, la vida, l'energia, els mercats, els materials, la imatge i la informació. Necessitem desenvolupar una societat global que tingui la capacitat de dirigir i controlar les forces emergents a fi d'aconseguir el resultat més positiu. Hem de preguntar-nos: Ara que podem fer alguna cosa, què farem?

Volem produir una nova classe de constructors de canvi - ciutadans que pensen com dissenyadors. Aquesta gent seria, en les paraules de l'inventor i filòsof Buckminster Fuller, "una síntesi d'artista, inventor, mecànic, economista objectiu i estrateg evolutiu."

Canvi Massiu és un projecte de Bruce Mau Design i l'Institut sense Límits >de *Massive Change*. No és sobre el món de disseny. És sobre el disseny del món


context relacionat
>
el món no es queda sense petroli. 19 d'octubre de 2006
> destrucció per disseny. 9 de juny de 2006
> com li afecta la seva ciutat. 4 de novembre de 2005
> el paradigma 'un món, una salut'. 24 de juny de 2005
> estat del món 2005. 14 de gener de 2005
> canvi climàtic. 21 de desembre de 2004
> pic del petroli. 23 de juny de 2004
> epidèmia de la sida. 12 de novembre de 2003. [més]
> flux: el desafiament del disseny de la informàtica “pervasiva”. . 6 de novembre de 2002
> la terra 'expirarà cap al 2050'. 12 de julio de 2002
> la fam del món. 30 de gener de 2002

imago
>
la juguesca melodia del canvi massiu

sonic flow
>
... [stream]
... [download]

| permaLink

 
viernes :: 17 noviembre, 2006
   
 
el soroll neuronal representa la incertesa del món

Com pot ser que les nostres neurones, les responsables dels nostres pensaments clars, semblin activar-se de maneres completament arbitràries? Un estudi portat a terme per investigadors de la Universitat de Rochester mostra que el còrtex del cervell usa senyals aparentment caòtics, o "sorolloses", per a representar les ambigüitats del món real, i que aquest soroll incrementa de forma inusual el processament del cervell, permetent-nos prendre decisions en un món incert.

El treball de Alex Pouget connecta per primera vegada dues dels misteris més grans del cervell: per què és tan sorollós i com pot processar càlculs tan complexos. Per molt estrany que sembli, el soroll sembla necessari per a fer possible aquests càlculs.

En l'última dècada, Pouget i els seus col•legues de treball van obrir un nou camí a l'enteniment de la nostra matèria grisa. L'acostament tradicional ha assumit que el cervell usa el mateix mètode de càlcul en general que el qual havia usat fins a mitjans dels anys 80: vostè veu una imatge i relaciona aquesta imatge amb una emmagatzemada en el seu cap. Però la realitat del món cranial sembla ser una sèrie confusa de possibilitats i probabilitats, que d'alguna manera han estat, misteriosament, calculades correctament.

La ciència que dissenya respostes des d'una varietat de probabilitats ha estat denominada càlcul bayesià, nom adoptat d'una estranya branca de les matemàtiques fundada per Thomas Bayes fa 150 anys. Pouget diu que quan semblem ser copejats per una idea inesperada, el nostre cervell realment acaba de resoldre moltes probabilitats amb un fervorós càlcul.

"Hem sabut durant diversos anys que en el nivell conductista, som 'bayesià òptim,' volent dir que som excel•lents a l'hora de prendre diversos bits d'informació probable, sospesar el seu valor relatiu, i arribar a una conclusió bona amb rapidesa," diu Pouget. "Però sempre ens perdem quan hem d'explicar com són capaces els nostres cervells de conduir aquests complexos càlculs bayesians amb tanta facilitat."

El càlcul bayesià pot ser realitzat amb més eficàcia quan les dades són formatades en el que s'ha anomenat "distribució de Poisson." I el soroll neuronal, assenyala Pouget, se sembla estranyament a aquesta distribució òptima. Aquesta idea va posar a investigar a Pouget i al seu equip sobre la possibilitat que el soroll de les nostres neurones s'ajustés realment a aquesta distribució Poisson, i van trobar que s'ajustava summament bé.

"El còrtex sembla preparat per a engegar els càlculs bayesians amb tanta eficàcia com sigui possible," diu Pouget. La incertesa del món real és representada per aquest soroll, i el soroll en si mateix està en un format que reduïx els recursos necessitats per a calcular-la. Qualsevol familiaritzat amb taules logarítmiques i regles de càlcul sap que multiplicar nombres grans és difícil, mentre que sumar-los amb taules logarítmiques és relativament fàcil. Segons sembla, el cervell està dissenyat d'una manera similar - "codifica" les possibilitats de la incertesa en un format que facilita molt el càlcul d'una resposta. >de *Mysterious 'neural noise' actually primes brain for peak performance*. *El misteriós 'soroll neuronal' realment prepara el cervell per a millorar el seu processament *. 10 de novembre de 2006.


context relacionat
>
com reflecteix el cervell en si les accions dels altres. 6 d'octubre de 2006
> configuració adaptable del cervell. 18 d'agost de 2006
> com treballen les cèl•lules cerebrals. 28 d'abril de 2006
> sincronització induïda per desordre. 14 d'abril de 2006
> per què té el cervell matèria grisa i blanca. 27 de gener de 2006
> com fa el cervell de les parts un tot. 17 de gener de 2006
> el cervell és una xarxa dinàmica. 15 d'octubre de 2003
> sistema operatiu mental. 4 de gener de 2002

imago
>
feu una mica de soroll neuronal boys

sonic flow
>
... [stream]
... [download]

| permaLink

 
viernes :: 10 noviembre, 2006
   
 
nova propietat de la matèria: la coherència

Els científics han observat per primera vegada la producció espontània de la coherència. La física moderna va néixer amb el descobriment de que totes les partícules en la naturalesa són també ones. La coherència significa que totes aquestes ones es troben 'en sincronització'. La coherència espontània de les ones de la matèria és la raó de l'existència d'alguns dels fenòmens més emocionants en la naturalesa.

Un equip de quatre físics de la UCSD que treballa en col·laboració amb un científic de materials en la UC de Santa Barbara ha observat per primera vegada la producció espontània de la coherència dintre dels 'excitons', els parells d'electrons buits que permeten als semiconductors funcionar com dispositius electrònics nous. L'esforç va ser dirigit per Leonid Butov, un professor de física de la UCSD que en el 2002 va conduir un equip similar en el Laboratori Nacional Lawrence Berkeley. Aquest últim equip va descobrir que els excitons, quan estan suficientement freds, tendeixen a auto-organitzar-se en una sèrie ordenada de gotetas microscòpiques, com un collaret de perles en miniatura.

"Què és la coherència i per què és tan important?" diu Butov. "Per a començar, la física moderna va néixer amb el descobriment de que totes les partícules en la naturalesa són també ones. La coherència significa que totes aquestes ones es troben 'en sincronització'. La coherència espontània de les ones de la matèria és la raó de l'existència d'alguns dels fenòmens més emocionants en la naturalesa com la superconductivitat i l'emissió amb làser."

"Una manera simple de visualitzar la coherència és imaginar la aclamació dels espectadors en un estadi realitzant 'una ona'," afegix Michael Fogler, assistent del departament de física en la UCSD i coautor de l'informe. "Si les files de dalt s'aixequen i ajupen al mateix temps que les de baix, les files són mútuament coherents. A més, la coherència és espontània quan les ovacions són fetes per iniciativa de l'espectador i no són orquestrades per la direcció d'algú extern."

Un exemple famós de la coherència espontània de les ones de la matèria és el condensat Bose-Einstein (BEC), que és un estat predit per Einstein fa aproximadament 80 anys. El condensat Bose-Einstein és un gas d'àtoms tan densos i freds que les ones de la matèria perden la seva individualitat i es condensen en "una ona de superàtom coherent macroscòpica.">de *UC San Diego Physicists Observe New Property of Matter*. *Els físics de la UC de San Diego observen la nova propietat de la matèria*. 1 de novembre de 2006.

context relacionat
>
bose-einstein_condensate.
> evidència directa de l'existència de matèria fosca. 1 de setembre de 2006
> ratificats dos descobriments d'elements superpesats. 10 de febrer de 2006
> sincronització induïda per desordre. 14 d'abril de 2006
> sincronia: l'ordre és inevitable. 9 d'abril de 2003
> el condensat bose-einstein. 11 d'octubre de 2001

imago
>
apropem-nos companys

sonic flow
>
producció espontània de coherència [stream]
producció espontània de coherència [download]

| permaLink

 
viernes :: 3 noviembre, 2006
   
 
projecte de cooperació

Els problemes d'assistència mèdica, desenvolupament econòmic, conflicte polític i interpersonal, sostenibilitat medioambiental, assignació de recursos, mitigació dels desastres, planificació urbana, societat civil, govern democràtic, innovació tecnològica, propietat intel•lectual, educació pública — els problemes més crítics del nostre temps - impliquen dilemes socials i institucions per a l'acció col•lectiva que encara no són ben entesos.

Les proves aportades per la biologia, la sociologia, l'economia, les ciències polítiques, les ciències informàtiques, i la psicologia suggereixen la viabilitat de construir un marc interdisciplinari per a entendre la cooperació. A causa de l'especialització institucional, no serà possible portar a terme un programa d'estudis de cooperació sense una acció determinant. Amb la finalitat de catalitzar el creixement d'aquest pla, el Projecte de Cooperació ha creat:

* Una base oberta i compartida de coneixement sobre experiències i recursos rellevants per a la cooperació i l'acció col•lectiva: the Knowledge Commons / Coneixement Comú.
* Diversos mapes visuals per a la navegació personalitzada per el paisatge dels estudis de la cooperació
* Un curs d'universitat amb conferències disponibles en vídeos i lectures per al públic en general
* Un taller i guia per a percebre de nou el paper de la cooperació en el món dels negocis i les tecnologies que la possibiliten
* El començament d'una xarxa social d'investigadors de cooperació

El Projecte de Cooperació ha organitzat tallers especialitzats, ha publicat un programa d'estudis, ha engegat comunitats de discussió online, recopilat informes, ha creat i publicat conferències en vídeo, i ha construït prototips de software— els principis d'una Cooperació Toolset. Ara busquem:

* Provar i millorar aquests instruments a través de tallers i investigació continuada
* Atreure les millors ments en disciplines relacionades amb la cooperació per a ajudar
* Aprendre com es pot dur a la pràctica l'ús del coneixement i d'aquestes eines en les diferents disciplines

>de *Pàgina web de Cooperation Commons*. Una col•laboració entre l'Institut per el Futur i Howard Rheingold

context recionat
>
la diversitat promou la cooperació. 27 d'octubre de 2006
> sincronia: l'ordre és inevitable. 9 d'abril de 2003
> moviments basats en la xarxa. 3 de març de 2003
> smart mobs. 3 d'octubre de 2002
> creative commons: llei i tecnologia. 24 de maig de 2002
> science commons. 15 de març de 2002

imago
>
el dilema social:
construir la cooperació en un encreuament de vies

sonic flow
>
... [stream]
... [download]

| permaLink

 > arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2006_11.html