>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
miercoles :: 23 junio, 2004
   
 
pic del petroli: el desafiament més important al que planta cara la civilització moderna

L'Associació per a l'Estudi del Pic del Petroli i el Gas (Association for the Study of Peak Oil&Gas -ASPO) és una xarxa de científics, afiliada amb institucions i universitats europees, que manté un interès en la determinació de la data i de l'impacte del pic (màxim) i el declivi de la producció mundial de petroli i gas, a causa de les limitacions del recurs.

Les missions declarades de ASPO són les següents:
1. Avaluar la dotació mundial i la definició del petroli i el gas;
2. Estudiar l'esgotament, prenent en compte l'economia, la demanda, la tecnologia i la política;
3. Augmentar la consciència de les serioses conseqüències per a la humanitat.

>del lloc web de The Association for the Study of Peak Oil&Gas.

"Nosaltres, els membres de les comunitats educatives i científiques implicades en l'estudi del pic mundial de la producció petrolífera, oferim la declaració següent sobre el problema i les seves implicacions per al nostre futur:

El petroli és un recurs finit.

... més del 95 per cent de tot el petroli accessible s'ha trobat ja... A data d'aquesta declaració hem consumit aproximadament la meitat del petroli accessible... Des de 1981 hem consumit el petroli més ràpidament del que ho hem trobat, i la bretxa entre el nostre consum cada vegada major i el cada vegada menor descobriment de nous jaciments es continua eixamplant. Ara s'està consumint el petroli quatre vegades més ràpidament del que s'està descobrint i la situació està arribant a ser crítica.

El petroli és la nostra font d'energia més important.

El petroli és el combustible que va permetre el creixement de la civilització moderna i tots els països industrialitzats ara confien en ell en un grau extraordinari. El petroli proporciona el 40 per cent de tota l'energia primària i el 90 per cent de la nostra energia de transport... En poques paraules, el petroli és la sang del món industrialitzat.

La producció petrolífera mundial està en el seu cim.

Després de més de cinquanta anys d'investigació i d'anàlisi sobre el tema, ara està clar que el ritme al que els productors de petroli del món poden extreure el cru ha arribat a, o està extremadament prop d'arribar a, el màxim nivell possible. Això és el què significa 'pic del petroli'. Amb gran esforç i despesa, el nivell actual de producció petrolífera possiblement es pot mantenir per uns pocs anys més, però més enllà aquesta producció petrolífera començarà un declivi irrevocable...

El pic del petroli és una poderosa força de desestabilització global. Els tremolors produïts per l'imminent pic de la producció petrolífera ja estan afectant les nostres economies, el nostre ambient i la nostra geopolítica...

Les solucions es deuen recolzar en la ciència.

Les lleis de la termodinàmica i la física, en lloc dels negocis i l'economia, deuen dirigir-nos en aquesta crisi. Els mercats oberts no estan equipats per a plantar cara a l'esgotament d'un recurs crític, doncs no poden preveure les serioses limitacions tècniques de les vàries tecnologies de reemplaçament. El gas natural, per exemple, és en si mateix un recurs finit, i està ja en declivi a Amèrica del Nord. L'hidrogen és una panacea comunament citada, però més que una font d'energia primària, l'hidrogen és solament un portador d'energia, com una bateria. Com a tal, l'hidrogen és un perdedor de l'energia. Substituir el petroli per un brutal augment de l'energia nuclear, plantejaria un problema de residus seriós i costós. Les energies renovables, incloent la solar, l'eòlica, la geotèrmica i la biomassa deuen ser animades, i el seu potencial per al desplegament a gran escala deu ser determinat. Altres tecnologies estan encara en el laboratori, provades o fins ara no provades, poden ser extremadament difícils de desplegar en l'espai de temps i escala dictat per aquest problema.

Convidem tots els governs del món per a tractar aquesta qüestió molt seriosament. El pic del petroli és inevitable... Ara demanem que la crida sigui escoltada. Una primera resposta deu incloure decisives retallades en el consum i una curosa nova valoració de la grandària dels camps petrolífers del món. Les comunitats de totes parts deuen ser informades d'aquesta qüestió de manera que puguin participar en la creació d'un futur sostenible.

El pic del petroli és el desafiament més important al que planta cara la civilització moderna. És hora de caminar junts i de reconèixer la nostra vulnerabilitat col·lectiva, i començar a treballar per a canviar l'estructura de la nostra cultura i civilització com mai abans s'ha intentat. No subestimem la magnitud de la tasca, ni les conseqüències d'una falta d'acció. Per favor, uneix-te a nosaltres a adoptar aquesta declaració, i pren part d'una comunitat cada vegada major que treballa per a respondre a tots els nivells. >de *A Statement On Global Oil Peak*. Citizens Committee on Oil Peak And Decline (COPAD). 22 de març, 2003

context relacionat
>
pila de combustible microbiana. 9 de març, 2004
> el canvi climàtic pot produir-se en forma de xoc. 30 de gener, 2004
> cèl·lules electrocinètiques: nova energia. 17 de novembre, 2003
> cèl·lula solar d'espectre complet: descubriment inesperat. 25 de novembre, 2002
> energia per al planeta hivernacle: cap a un nou sistema energètic global. 13 de novembre, 2002
> la terra 'caducarà en el 2050': living planet report. 12 de juliol, 2002
> microbis per produir energía: electricitat a partir de matèria orgànica. 22 de gener, 2002

imago
>
rest rooms for oil pumps

| permaLink

 
viernes :: 18 junio, 2004
   
 
fadaiat: un nou tipus d'espai públic

fadaiat, en àrab, significa satèl·lit, transbordador espacial i antena parabòlica!

Transaccions / Fadaiat :: un esdeveniment de dos dies que tindrà lloc el 22 i 23 de juny de 2004 simultàniament en un castell històric en Tarifa (Andalusia), situat en l'Estret de Gibraltar, i Tànger (Marroc). El projecte està promogut per col·lectius i persones que treballen en els àmbits de l'art, multimèdia, mitjans independents, comunicació i moviments socials de base per a fomentar la creativitat, el pensament i l'acció entorn de les idees de llibertat del coneixement i llibertat de moviment en el context de la recent història geopolitica de la zona. Compte amb la col·laboració de diverses universitats, entitats governamentals i municipals. Disposarem d'una xarxa de streams en directe d'àudio i vídeo, produïts des de Tarifa, Tànger i altres parts del món, per a construir un pont virtual sobre l'Estret, documentant els esdeveniments que passaran entre els dos llocs. >del *lloc web de fadaiat*

"El nostre objectiu és explorar noves aliances entre els treballadors immaterials-cognitius i els emigrants, i desenvolupar projectes comuns, en particular en el territori geopolític de l'Estret de Gibraltar, una de les fronteres d'alt voltatge d'avui, unint&separant la Unió Europea i Àfrica.

Per descomptat vam pensar que és important construir ponts - en aquest cas, virtual- en lloc de fronteres militaritzades entre els països occidentals i els islàmics i això és part de la nostra modesta contribució a aquest objectiu. També hem estat treballant des de fa un any en un projecte, potser únic, de indymedia transcontinental, en aquest mateix territori: indymedia estrecho / madiaq.

"També ens imaginem l'esdeveniment com un prototip geogràfic d'un espai de fluxes nocapitalista; en alguna manera intentarà ser una realització experimental de la polis global.

"El mix local-global, físic-digital, d'estrims sortints i entrants produirà un nou tipus d'espai públic, amb el qual venim experimentant des de fa uns anys." Reflexions d'osfa de hackitectura.net.

context relacionat
>
me++ the cyborg self and the networked city de william j. mitchell. 'the "trial separation" of bits (the elementary unit of information) and atoms (the elementary unit of matter) is over. with increasing frequency, events in physical space reflect events in cyberspace, and vice versa... a dramatic new urban condition --that of ubiquitous, inescapable network interconnectivity.'
> monitor public space: eyes in the skies, democracy in the streets. 'human-rights groups have decided equip themselves with the latest to locate and track the adversaries (our public-service administrations) even as they are locating and tracking you. the result is the system-77 civilian counter reconnaissance initiative.' 4 de juny, 2004
> open source city. 'the open source concept, applied in contemporary practice of architecture, locative art and streaming media.' 7 de maig, 2004
> hackitectura i altres arquitectures de flux de dades. 'els temps han canviat i necessitem noves paraules per a les noves realitats, i noves eines per a operar en el seu interior. presentació d'algunes propostes per a nous conceptes relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme'. 28 de març, 2003
> un altre món està succeint: moviments basats en la xarxa. 'l'energia dels moviments desarticulats, no-jeràrquics i evolutius que ha permès el desenvolupament d'Internet'. 3 de març, 2003
> smart mobs: nous usos de dispositius mòbils. 'la combinació de la comunicació mòbil i Internet que permet que la gent cooperi en maneres fins ara impensables. smart mobs: the next social revolution.' 3 d'octubre, 2002

imago
>
quants morts més en l'estret?
transit non stop for all

| permaLink

 
viernes :: 11 junio, 2004
   
 
univers quàntic: la revolució en la física del segle XXI

En els últims 30 anys els físics han arribat a una comprensió profunda de les partícules fonamentals i de les lleis físiques que governen la matèria, l'energia, l'espai i el temps. Els investigadors han sotmès aquest 'model estàndard' a incomptables proves experimentals; i, repetides vegades, les seves prediccions han resultat certes. La sèrie d'innovacions experimentals i teòriques que es van combinar per a produir el model estàndard es pot veritablement celebrar com un dels grans triomfs científics del segle vint.

Ara, en un desenvolupament que alguns han comparat al reconeixement de Copernic que la terra no és el centre del Sistema Solar, sorprenents noves dades han revelat que solament el cinc per cent de l'univers està constituït per la matèria normal i visible descrita pel model estàndard. El noranta-cinc per cent de l'univers consisteix en matèria fosca i energia fosca la naturalesa fonamental de la qual és un misteri. La percepció ordenada i elegant del model estàndard de l'univers deu ser incorporada en una teoria més profunda que pugui explicar els nous fenòmens. El resultat serà una revolució en la física de partícules tan dramàtica com qualsevol de les anteriors.

Nou preguntes interrelacionades defineixen la trajectòria a seguir.
1. Existeixen principis de la naturalesa sense descobrir: noves simetries, noves lleis físiques?
2. Com podem solucionar el misteri de l'energia fosca?
3. Existeixen dimensions addicionals de l'espai?
4. Totes les forces es converteixen en una?
5. Per què hi ha tantes classes de partícules?
6. Què és matèria fosca? Com podem crear-la en laboratori?
7. Què ens estan dient els neutrinos?
8. Com es va crear l'univers?
9. Què li va succeir a l'antimatèria?

>de *Quantum Universe: The Revolution in 21st-Century Physics*. Un informe redactat per un comitè creat a aquest efecte de la HEPAP (High Energy Physics Advisory Panell), encarregat pel departament d'Energia i la Fundació Nacional de Ciència nord-americanes. Publicat per Interactions.org, un recurs central per als comunicadors de la física de partícules. El lloc web de Interactions.org va ser desenvolupat i mantingut en col·laboració pel consorci InterAction, els membres del qual representen als laboratoris de física de partícules del món a Europa, Amèrica del Nord i Àsia, amb finançament proporcionat per agències patrocinadoras de la ciència de moltes nacions.


context relacionat
>
illuminating the darkness. interview with persis drell, research director at stanford linear accelerator center, one of the physicists who wrote the report. 1 de juny, 2004
> àtoms d'espai/temps? l'univers basat en la gravetat cuàntica. 'the tiny scale at which the microscopic structure of space and time becomes observable is the planck scale.' 26 de febrer, 2003
> espai, temps i més enllà: simposi de ciència, tècnica i estètica. with the comment 'does time really exist as a fourth dimension of space-time? by amrit sorli. 20 de gener, 2003
> matèria mirall en el sistema solar?: candidata a matèria fosca. 'la materia espejo es una forma de materia completamente nueva que se supone ha de existir si la simetría especular es una simetría fundamental en la naturaleza.' 18 de novembre, 2002
> a la recerca d'altres dimensions: més enllà del model estàndard. 'en alguna parte en el interior de la escala de planck, o en niveles de energía extremos, una dimensión adicional increíblemente pequeña puede finalmente combinar gravedad y electromagnetismo.' 20 de febrer, 2002
> center for cosmological physics: probing phenomena beyond standard model. 'in the area of astrophysical cosmology we do have clear signs of new phenomena, new physics beyond the standard mode.' 13 de septembre, 2001
> telescopio de neutrinos operativo: una forma nueva de mirar el universo. 'los telescopios de neutrinos están diseñados para mirar al cielo no hacia arriba, sino hacia abajo, a través de la tierra, para detectar neutrinos de alta energía. este es un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo campo de la astronomía: la astronomía de neutrinos.' 22 de maig, 2001
> signatures of the invisible: una exposición de arte inspirada por la física de partículas. esta exposición está hecha por artistas inspirados por sus experiencias de un laboratorio de física de partículas. una colaboración entre artistas y físicos "que tiene el potencial para ayudar a redefinir la relación entre ciencia y arte.' 8 de maig, 2001
> primera evidencia directa del neutrino tau. esto completa la descripción de las partículas fundamentales de la materia, de acuerdo con la actual teoría científica: el modelo estándar, que explica las partículas elementales -de qué está hecho el mundo- y las fuerzas elementales -qué mantiene el mundo unido-.' 21 de juliol, 2000
> premio para los pioneros de la astronomía de neutrinos. 'por sus observaciones pioneras de fenómenos astronómicos mediante la detección de neutrinos, lo que ha creado el emergente campo de la astronomía de neutrinos.' 21 de maig, 2000
> primer "mapa" de la materia oscura. 'aunque la materia oscura representa al menos el 90% de la masa del universo, tanto su composición como su distribución son desconocidas.' 7 de març, 2000

imago
>
quantum univers book

| permaLink

 
viernes :: 4 junio, 2004
   
 
custodiar l'espai públic: ulls en els cels, democràcia en els carrers

Enfrontats amb l'espectre electromagnètic del desconegut, grups de defensa dels drets humans han decidit aprofitar unes extraordinàries oportunitats del mercat i s'estan equipant amb l'últim en dispositius aerotransportats de gestió d'imatges, vectors de comunicacions per ràdio i sistemes d'informació geogràfica (GIS), per a localitzar i per a rastrejar als adversaris (les nostres administracions de servei públic) fins i tot quan ells ens localitzen i rastregen als altres. El resultat és la System-77 Civilian Counter Reconnaissance initiative: Eyes in the skies, for democracy in the streets (Iniciativa Civil de Contra-Vigilància: Ulls en els cels, per la democràcia en els carrers).

Un o diversos UAVs (vehicles aeris teledirigits) són controlats mitjançant visió sintètica en temps real, alimentats amb captures de vídeo i lectures cartogràfiques de GIS a una ordinador portàtil, connectats per ràdio, finalment la societat civil obté el avantatge informatiu amb el qual conten els serveis secrets, l'exèrcit o la policia. El concepte de la vigilància peer-to-peer (entre iguals), vigilància de dalt cap avall per a les iniciatives de base! S-77 CCR és un sistema tàctic de contra-vigilància urbana perquè vehicles aeris teledirigits supervisin l'espai públic.

La violència dels clàssics camps de batalla és eclipsada per l'auge de conflictes de baixa intensitat en les societats altament desenvolupades de les democràcies capitalistes. La creixent privatització en matèries de seguretat en aquest nou estil de confrontació penetrant i omni-direccional demanda solucions cap a la transparència i equilibri de poder. Per a permetre l'equilibri d'aptituds en matèria de vigilància i una àmplia formació del públic en tecnologies de control, sembla necessari l'accés de la gent a la tecnologia. Pel que es refereix a l'abús de drets civils i humans la intel·ligència pública defensiva s'aconsella la utilització de tècniques avançades de cartografia delictiva i la representació espacial de conflictes. Esforços coordinats d'intel·ligència electrònica alternativa poden crear una percepció fluida per a la valoració genèrica de conflictes socials estructurals. L'existència d'eines d'auto-protecció per a la valoració de riscos en mans dels ciutadans independents són un requisit previ per a enfrontar desafiaments en ambients de risc global i conflictes civils.

Les aplicacions semiautomàtiques d'informació geogràfica poden analitzar desplegaments urbans d'elements hostils o unitats repressives per a l'anàlisi civil de conflictes socials. Els mètodes biomètrics de vigilància per a la seguretat del ciutadà cultural i políticament actiu permeten 'etiquetar' als representants del govern i agents comercials. L'observació de les forces policials o de les unitats antidisturbis pot donar un avantatge tàctic en manifestacions massives i actes de desobediència civil.

Els conflictes públics recents han deixat clar que la tecnologia per a la supervisió independent d'operacions és necessària per a romandre alerta de progressos i notícies però també per a assumptes relacionats amb procediments i processos legals. >de *System-77 / Civil Counter Reconnaissance site*. vía pablo

El 13 de maig de 2004, la plataforma vienesa Public Netbase va presentar la performance de presentació de la instal·lació System-77, acompanyada del 'Projekt Atol Pact's Signal Server!'. El Projekt Atol Pact, dirigit per Marko Peljhan, és conegut per la seva conversió de la tecnologia militar de la informació per a propòsits civils i ha rebut diversos premis. S-77 CCR representa un consorci global actiu la meta del qual és promoure l'ús de la tecnologia de vigilància per la societat civil, en contrast a l'ocupació opaca i antidemocràtic de tals tecnologies per part de les agències públiques i privades de seguretat.

Segons Konrad Becker, el director de Public Netbase, "el projecte és un intent de fomentar una comprensió de l'art com intervenció sociopolítica en el domini públic. La plaça Karlsplatz, un punt de la convergència de conflictes urbans, ofereix un ambient ideal per a la instal·lació, permetent que tracti punts reals de referència. "La instal·lació està sota observació permanent de la policia. Segons un informe de la TV, ha generat una sensació d'inseguretat entre les forces de seguretat". Des de l'inici dels projectes, el lema del S-77 CCR "ulls en els cels, democràcia en els carrers" ha demostrat ser altament eficaç. "Viena serà el focus d'atenció fins el 28 de maig. En lloc de retallar àdhuc més els drets fonamentals, les tecnologies seran utilitzades per a consolidar la democràcia en els carrers", ha conclòs Becker. >de *Feeling Counter Reconnaissanced* by lmare. 20 de maig, 2004

context relacionat
>
public netbase t0 media~space!. institute for new culture technologies
> iRank: analitzador epidémic de blogs. 12 de març, 2004
> un altre món està succeint: moviments basats en la xarxa. 'la energía de los movimientos desarticulados, no-jerárquicos y evolutivos que ha permitido el desarrollo de internet.' 3 de març, 2003
> smart mobs: nous usos de dispositius mòbils. 'la combinación de la comunicación móvil e Internet que permite que la gente coopere en modos hasta ahora impensables. Smart Mobs: The Next Social Revolution'. 3 d'octubre, 2002

imago
>
monitoring parccentralpark

| permaLink

 
miercoles :: 2 junio, 2004
   
 
informació urgent sobre steve kurtz

Steve Kurtz, membre de l'internacionalment aclamat Critical Art Ensemble (CAU), sofria ja una tragèdia quan en la matinada va trucar al telèfon d'urgències per a dir-los que la seva esposa havia sofert una fallada cardiaca i havia mort mentre dormia. La policia va arribar i, influïts per la retòrica de la 'guerra contra el terror', van decidir que els instruments artístics de Kurtz eren en realitat armes de bioterrorisme.

Així va començar un corrent orweliana d'esdeveniments en la qual els agents del FBI van segrestar a Kurtz sense càrrecs, van precintar tota la illa on es troba la seva residència i van confiscar les seves computadores, manuscrits, instrumental artístic... fins i tot el cos de la seva esposa.

Com el cas de Brandon Mayfield, l'advocat musulmà de Portland empresonat durant dues setmanes sota la més frèvola de les proves falses, el cas de Kurtz demostra àmpliament els perills plantejats per la USA PATRIOT Act combinada amb la histèria sobre el terrorisme alimentada pel govern.

El cas de Kurtz està en curs, i, per sobre de tot, Kurtz està fent front a una muntanya d'honoraris legals. Les donacions al seu defensa legal es poden fer en http://www.rtmark.com/CAEdefense/

Steve Kurtz és professor de l'associat en el departament d'art de la universitat estatal de la universitat de Nova York en Buffalo i membre de l'internacionalment aclamat Critical Art Ensemble.

L'esposa de Kurtz, Hope Kurtz, va morir de fallada cardiaca durant el somni sobre les primeres hores del matí del 11 de maig. Va arribar la policia, van sospitar dels instruments artístics de Kurtz i van cridar al FBI.

En algunes hores, els agents del FBI "van detenir" a Kurtz com presumpte bioterrorista i van acordonar tota la poma al voltant de la seva casa. (Kurtz va sortir en llibertat a l'endemà donat l'assessorament d'un advocat, demostrant que el seu "detenció" era il·legal). Durant els dies següents, dotzenes d'agents amb vestits especials, de diversos cossos de seguretat, *tamizadas amb el treball de Kurtz, van examinar el lloc i van confiscar computadores, manuscrits, llibres, equip i fins i tot el cos sense vida de la seva esposa per a la seva posterior anàlisi. Mentrestant, el departament de sanitat de Buffalo va condemnar la seva casa com perill per a la salut pública.

Kurtz, membre del Critical Art Ensemble, fa art que tracta sobre la política de la biotecnologia. "Free Range Grains," l'últim projecte del CAU, incloïa un laboratori portàtil d'extracció d'ADN per a examinar productes alimenticis a la recerca de possible contaminació transgènica. Va ser precisament aquest equip el qual va deslligar la kafkiana cadena d'esdeveniments.

Les proves de camp i de laboratori del FBI han demostrat que l'equip de Kurtz no va ser utilitzat per a cap propòsit il·legal. De fet, no és si més no possible utilitzar aquest equip per a la producció o la utilització armamentística de gèrmens perillosos. A més, qualsevol persona en els E.E.U.U. pot obtenir i posseir legalment tal equip.

"Avui en dia no hi ha manera legal d'evitar que les grans corporacions introdueixin material genètic alterat en els nostres aliments", va dir la portaveu Carla Mendes del fons de defensa. "Però posseir l'equip necessari per a detectar la presència de 'Frankenmenjar' pot causar que t'acusin de 'terrorisme'. Vostè pot ser detingut il·legalment per ombrívols agents del govern, perdre l'accés a la seva llar, treball i pertinences, i trobar que han confiscat al cos del seu recentment mort cònjuge per al seu 'anàlisi'."

Encara que Kurtz finalment ha pogut tornar a la seva llar i recuperar el cos de la seva esposa, el FBI encara no ha retornat ni una part del seu equip, ordinadors o manuscrits, ni ha donat qualsevol indicació de quan ho farà. El cas roman obert. >de *FBI ABDUCTS ARTIST, SEIZES ART*. Feds Unable to Distinguish Art from Bioterrorism. Grieving Artist Denied Access to Deceased Wife's Body. RT Mark Press Release. Via sergi

context relacionat
>
critical art ensemble. a collective of artists dedicated to exploring the intersections between art, technology, radical politics, and critical theory.
> fbi, art, and electronic civil disobedience. 'in seeking charges against these artists, the fbi is seeking charges against an influential group of social activists and theorists. to put things in perspective: i regularly teach courses on civil disobedience, where students study CAE alongside thoreau, gandhi, king, and ACT-UP. the significance of CAE: digitizing and globalizing civil disobedience.' 31 de mayo, 2004
> working with wetware: ètica de les formes de vida creades i manipulades per artistes. '¿Son el ADN y los seres vivos materiales artísticos legítimos? En los últimos años algunos artistas han estado persuadiendo a científicos para que les dejen entrar en sus laboratorios con el fin de desarrollar prácticas de arte contemporáneo usando sistemas biológicos vivos, alterando sus estructuras genéticas o incluso creando nuevas y exclusivas formas de vida.' 27 de juny, 2003
> CleanRooms: exposició d'art i biotecnologia. 'obras de arte que desafían a responder a una ciencia percibida a menudo como reservada y siniestra: la biotecnología.' 9 d'octubre, 2002
> open_source_art_hack: nova exploració museística. 'En la cultura establecida, el término 'hacking' tiene diversas connotaciones negativas. Especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, la respuesta oficial habitual para cualquier manifestación de hacking ha sido codificarla como 'ciber- terrorismo', distrayendo la atención de sus significativas implicaciones sociales.' 30 d'abril, 2002
> child as audience by critical art ensemble, the carbon defense league, and creation is crucifixion. nintendo gameboy reverse-engineering. març, 2001

imago
>
do you need masks to understand human artworks?
respect for steve kurtz

| permaLink

 



> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2004_06.html