>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
viernes :: 11 junio, 2004
   
 
univers quàntic: la revolució en la física del segle XXI

En els últims 30 anys els físics han arribat a una comprensió profunda de les partícules fonamentals i de les lleis físiques que governen la matèria, l'energia, l'espai i el temps. Els investigadors han sotmès aquest 'model estàndard' a incomptables proves experimentals; i, repetides vegades, les seves prediccions han resultat certes. La sèrie d'innovacions experimentals i teòriques que es van combinar per a produir el model estàndard es pot veritablement celebrar com un dels grans triomfs científics del segle vint.

Ara, en un desenvolupament que alguns han comparat al reconeixement de Copernic que la terra no és el centre del Sistema Solar, sorprenents noves dades han revelat que solament el cinc per cent de l'univers està constituït per la matèria normal i visible descrita pel model estàndard. El noranta-cinc per cent de l'univers consisteix en matèria fosca i energia fosca la naturalesa fonamental de la qual és un misteri. La percepció ordenada i elegant del model estàndard de l'univers deu ser incorporada en una teoria més profunda que pugui explicar els nous fenòmens. El resultat serà una revolució en la física de partícules tan dramàtica com qualsevol de les anteriors.

Nou preguntes interrelacionades defineixen la trajectòria a seguir.
1. Existeixen principis de la naturalesa sense descobrir: noves simetries, noves lleis físiques?
2. Com podem solucionar el misteri de l'energia fosca?
3. Existeixen dimensions addicionals de l'espai?
4. Totes les forces es converteixen en una?
5. Per què hi ha tantes classes de partícules?
6. Què és matèria fosca? Com podem crear-la en laboratori?
7. Què ens estan dient els neutrinos?
8. Com es va crear l'univers?
9. Què li va succeir a l'antimatèria?

>de *Quantum Universe: The Revolution in 21st-Century Physics*. Un informe redactat per un comitè creat a aquest efecte de la HEPAP (High Energy Physics Advisory Panell), encarregat pel departament d'Energia i la Fundació Nacional de Ciència nord-americanes. Publicat per Interactions.org, un recurs central per als comunicadors de la física de partícules. El lloc web de Interactions.org va ser desenvolupat i mantingut en col·laboració pel consorci InterAction, els membres del qual representen als laboratoris de física de partícules del món a Europa, Amèrica del Nord i Àsia, amb finançament proporcionat per agències patrocinadoras de la ciència de moltes nacions.


context relacionat
>
illuminating the darkness. interview with persis drell, research director at stanford linear accelerator center, one of the physicists who wrote the report. 1 de juny, 2004
> àtoms d'espai/temps? l'univers basat en la gravetat cuàntica. 'the tiny scale at which the microscopic structure of space and time becomes observable is the planck scale.' 26 de febrer, 2003
> espai, temps i més enllà: simposi de ciència, tècnica i estètica. with the comment 'does time really exist as a fourth dimension of space-time? by amrit sorli. 20 de gener, 2003
> matèria mirall en el sistema solar?: candidata a matèria fosca. 'la materia espejo es una forma de materia completamente nueva que se supone ha de existir si la simetría especular es una simetría fundamental en la naturaleza.' 18 de novembre, 2002
> a la recerca d'altres dimensions: més enllà del model estàndard. 'en alguna parte en el interior de la escala de planck, o en niveles de energía extremos, una dimensión adicional increíblemente pequeña puede finalmente combinar gravedad y electromagnetismo.' 20 de febrer, 2002
> center for cosmological physics: probing phenomena beyond standard model. 'in the area of astrophysical cosmology we do have clear signs of new phenomena, new physics beyond the standard mode.' 13 de septembre, 2001
> telescopio de neutrinos operativo: una forma nueva de mirar el universo. 'los telescopios de neutrinos están diseñados para mirar al cielo no hacia arriba, sino hacia abajo, a través de la tierra, para detectar neutrinos de alta energía. este es un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo campo de la astronomía: la astronomía de neutrinos.' 22 de maig, 2001
> signatures of the invisible: una exposición de arte inspirada por la física de partículas. esta exposición está hecha por artistas inspirados por sus experiencias de un laboratorio de física de partículas. una colaboración entre artistas y físicos "que tiene el potencial para ayudar a redefinir la relación entre ciencia y arte.' 8 de maig, 2001
> primera evidencia directa del neutrino tau. esto completa la descripción de las partículas fundamentales de la materia, de acuerdo con la actual teoría científica: el modelo estándar, que explica las partículas elementales -de qué está hecho el mundo- y las fuerzas elementales -qué mantiene el mundo unido-.' 21 de juliol, 2000
> premio para los pioneros de la astronomía de neutrinos. 'por sus observaciones pioneras de fenómenos astronómicos mediante la detección de neutrinos, lo que ha creado el emergente campo de la astronomía de neutrinos.' 21 de maig, 2000
> primer "mapa" de la materia oscura. 'aunque la materia oscura representa al menos el 90% de la masa del universo, tanto su composición como su distribución son desconocidas.' 7 de març, 2000

imago
>
quantum univers book

| permaLink
> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2004_06_11.html