>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
miercoles :: 5 noviembre, 2003
   
 
declaració de berlín: ciència i cultura accessibles per a tots els usuaris d'internet

Per primera vegada en la història, Internet ofereix la possibilitat de fer accessible el coneixement universal. Conseqüentment, s'espera que les pràctiques de publicació i el sistema de control de qualitat usats fins el moment en ciències i humanitats experimentin canvis considerables. Al signar la "Declaració de Berlín", les organitzacions d'investigació advoquen consistentment per Internet com el mitjà per a la comunicació i publicació científica. Les seves recomanacions en favor de l'accés obert es dirigeixen no solament a les institucions d'investigació sinó també i en el mateix grau a les institucions culturals tals com biblioteques, arxius i museus.

La Declaració de Berlín indica que, "establir l'accés obert com procediment vàlid requereix idealment el compromís actiu de cada productor individual de coneixement científic i de cada titular de patrimoni cultural". Les contribucions a l'accés obert inclouen resultats d'investigacions científiques originals, dades brutes i metadades, així com els materials font i representacions digitals de materials pictòrics i gràfics. Els autors i titulars dels drets concedeixen a tots els usuaris dret d'accés lliure, irrevocable i universal a aquestes contribucions i permeten que el seu treball sigui utilitzat, reproduït o disseminat en forma digital (a condició que es proporcioni la correcta atribució a l'autor o al propietari del copyright). Juntament amb els materials suplementaris i la declaració dels drets d'ús, la versió completa del treball deu fer-se accessible en, almenys, un arxiu electrònic on-line. Tal arxiu pot ser mantingut per institucions acadèmiques i organitzacions públiques o privades que subscriguin els principis d'accés obert i d'arxivat a llarg termini per a material de publicació.

Els signants de la Declaració de Berlín es prposen progressar al
- animar als seus investigadors o beneficiaris de beques a publicar el seu treball segons els principis de l'accés obert
- animar a institucions culturals a donar suport l'accés obert mitjançant el subministrament dels seus recursos en Internet
- desenvolupar mitjans i formes per a avaluar les contribucions d'accés obert amb la finalitat de mantenir els estàndards de control de qualitat i de la bona pràctica científica, i
- advocar perquè tals publicacions estiguin reconegudes en l'avaluació de promocions i nomenaments. >de *Science and Culture Accessible to all Internet Users*. "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities" signed. 22 d'octubre, 2003

context relacionat
>
conference on open access to knowledge in the sciences and humanities. max planck society for the advancement of science. berlin, 20-22 octubre, 2003
> will u.s. sanctions have chilling effect on scholarly publishing? by jean kumagai. treasury department ruling puts IEEE on the spot, but could affect other groups, too. IEEE spectrum online, 15 d'octubre, 2003
> why public library of science became a publisher. 13 d'octubre, 2003
> la xenofòbia podria ralentir el progrés científic. 6 de juny, 2003
> la ciencia: domini públic. construir un fluxe de coneixement lliure. 15 de març, 2002
> budapest open access initiative: lliure accés a les publicacions científiques. 18 de febrer, 2002

imago
>
carro athena en defensa de la saviesa terrenal

| permaLink
> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2003_11_05.html