>>> weblog context
sampleja el nou context cultural
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
viernes :: 10 octubre, 2003
   
 
costos de la intel·ligència

L'aprenentatge permet que un animal ajusti el seu comportament de forma adaptativa a un ambient canviant, on les conseqüències de l'aptitud de una determinada acció varien de generació en generació, o fins i tot en el curs d'una vida. Mentre els avantatges que proporciona l'aprenentatge de cara a la adaptabilitat són relativament bé compreses, sabem poc sobre els costos que pot suposar aquesta capacitat, les restriccions en la seva evolució i la naturalesa de la variació hereditària en la qual la selecció natural pot actuar. Com amb qualsevol tret relacionat amb l'aptitud evolutiva, el coneixement d'aquests aspectes és essencial per a entendre perquè, com i quan la capacitat d'aprendre es desenvolupa sota selecció natural.

L'existència de línies de descendència que van desenvolupar una major capacitat d'aprenentatge (línies d'alt aprenentatge) i de línies de baix índex d'aprenentatge del mateix origen (línies de baix aprenentatge) obre una oportunitat d'estudiar el preu en aptitud evolutiva d'una capacitat d'aprenentatge. S'han postulat tals costos - les estructures i els processos neuronals són costosos en energia, el que deuria tenir conseqüències de cara a la supervivència, la reproducció o qualitat de la descendència, especialment sota escassesa de l'aliment. De totes maneres àdhuc hi ha poques evidències sobre tals costos. Per a investigar aquests costos, vam comparar la capacitat competitiva larval de poblacions que van desenvolupar millor aprenentatge amb la capacitat competitiva de les poblacions del control. Quan l'aliment era escàs, les mosques de les línies d'alt aprenentatge van demostrar una capacitat competitiva menor que les línies de baix aprenentatge. Així, l'evolució d'una millor capacitat d'aprenentatge en les línies d'alt aprenentatge va ser associada a una reducció de la capacitat competitiva larval. Aquesta és la primera evidència directa d'una compensació evolutiva entre la capacitat d'aprendre i altre tret ecològic important.

El cost descrit dalt és un preu constitutiu de la capacitat d'aprenentatge, pagat pels individus amb una alta capacitat genètica per a aprendre, tant si utilitzen o no aquesta capacitat. D'altra banda, l'acte de aprendre és probablement en si mateix costós en termes d'energia utilitzada per al procés i emmagatzematge d'informació. Així, els individus forçats a exercitar la seva capacitat d'aprendre en vàries ocasions sobre llarg període de temps deuen començar eventualment a demostrar una certa declinació en la fertilitat o capacitat de supervivència comparada amb els individus del mateix genotip que no es forcen a aprendre. >de *Evolutionary biology of learning ability in Drosophila*

context relacionat
>
abstract thought on non-human animals: scientific and ethical implications. 16 d'octubre, 2001
> implante de chip en humanos. 30 d'octubre, 2000

imago
>
un cap de drosophila va de compres a la recerca de la seva intel·ligència
i es troba amb el seu testicle

| permaLink
> arxiu weblog context
diciembre 2006
noviembre 2006
octubre 2006
septiembre 2006
agosto 2006
julio 2006
junio 2006
mayo 2006
abril 2006
marzo 2006
noviembre 2005
agosto 2005
julio 2005
junio 2005
mayo 2005
abril 2005
marzo 2005
febrero 2005
enero 2005
diciembre 2004
noviembre 2004
octubre 2004
septiembre 2004
agosto 2004
julio 2004
junio 2004
abril 2004
marzo 2004
febrero 2004
enero 2004
diciembre 2003
noviembre 2003
octubre 2003
junio 2003
mayo 2003
abril 2003
marzo 2003
febrero 2003
enero 2003
desembre 2002
novembre 2002
octubre 2002
juliol 2002
juny 2002
maig 2002
abril 2002
març 2002
febrer 2002
gener 2002
comptenrrera 2002

més noticies a
> mapa del lloc
.

Google


arxius context tota la Xarxa
"La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes; es requereix d'una Esfera Pública innovadora" - declaració de Seattle
| casa | mapa del lloc | sobre context | donacions | lang >>> english - español |
03 http://straddle3.net/context/03/ca/2003_10_10.html