APROP

Allotjaments de proximitat a Ciutat Vella, Barcelona

Mostrant 2 videos i 12 fotos

Està perduda la batalla de la gentrificació? Els Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) pretenen afrontar aquesta complicada situació. Es basen en una estratègia que respon de forma àgil, urgent i pragmàtica a situacions d'emergència per la manca d'habitatge. Poden contribuir així a evitar la marxa forçosa dels veïns per motius econòmics.
Cap a la mobilització
Aquests equipaments habitacionals es caracteritzen pel fet de ser modulars, transportables i desmuntables, la qual cosa permet mobilitzar ràpidament espais buits de la ciutat per a períodes de 5 o més anys. Aquests edificis poden incorporar en si mateixos algun equipament públic i espais per a l'ús veïnal. En el cas desenvolupat en la Ciutat Vella de Barcelona el projecte se situa entre el carrer Nou de Sant Francesc i el carrer Josep Pijoan.

Actualment, el solar té un ús provisional com a espai públic per al barri. Es projecta un edifici de planta baixa més quatre i coberta verda.

 

L'edifici es compon dels mòduls prefabricats que es combinen formant un volum compacte. Consta de 12 allotjaments, 8 mòduls individuals i 4 dobles. Tots els allotjaments tenen ventilació creuada, en aquest cas, amb orientació nord-est i sud-est, la qual cosa permet la ventilació creuada, alhora que afavoreix la captació solar en les èpoques fredes.

 

Al voltant d'aquest volum compacte, es projecta una façana de policarbonat que respon a les alineacions de la parcel·la. Aquesta doble pell, serveix de separador entre el mitjà exterior i els contenidors, provocant un efecte hivernacle, amb molts avantatges climàtics i espacials.

 

El nucli de comunicacions es col·loca estratègicament en la mitgera, solucionant el contacte amb l'edifici veí i garantint l'accés a tots els habitatges a través de passarel·les, amb dimensió adequada com per permetre altres usos a més del trànsit.

Es reserva la planta baixa per als usos més comunitaris i de servei cap al barri. Es projecta un local molt obert, transparent i diàfan amb sortida directa a la plaça que permet diferents usos. En aquesta planta també es col·loquen aquells espais relacionats amb la gestió de l'equipament.

Quan
juny 2018
Projecte bàsic: Straddle3 amb Jon Begiristain (Eulia) Projecte executiu: Straddle3, Yaiza Terré & Eulia
Tonet Font, Irene Subils, Mònica Serra, Òscar Marin, Àlex Giménez, David Bravo, Pablo Feu,...
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials.
    Aquest contingut no té descàrregues associades