Què fem

Produïm i investiguem en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme de codi obert.

 

Tenim una sèrie de línies de treball principals: habitatge, espai públic, urbanisme tàctic, participació ciutadana i la producció d'eines digitals, manuals, didàctiques i col·laboratives relacionades amb tot l'anterior.

 

Hem classificat les nostres activitats en tres formats: Recursos R+D, Connexions, Processos/projectes. Us expliquem com funcionem:

Treballem en obert

Treballem amb les persones que desitgen intervenir als espais que van a habitar. No hi ha límit d'edat: hem treballat amb persones molt, molt joves i amb membres de la nomenada “tercera edat”. Ens importa la qüestió del gènere, en el sentit que tothom ha de tenir veu i en què sabem que els nostres espais necessiten feminitzar-se i diversificar-se per ser millors i més inclusius.

RECOLZEM L'AUTOCONSTRUCCIÓ

Ens entusiasma la fase constructiva dels projectes. A més, pensem que és molt important que la participació es doni en totes les fases del treball, des de la concepció del projecte a la seva construcció. Els espais que es comparteixen des del principi i que es construeixen en col·laboració tenen una altra qualitat, i són viscuts i cures d'una altra manera. En la nostra opinió aquest apoderament forma part fonamental d'això que anomenem Dret a la Ciutat.

INVESTIGUEM I CO-produïm EINES

Fa temps que estem actius en aquesta aventura per una arquitectura de codi obert. Des del principi ens hem adonat que necessitem noves eines per qüestionar les bases de la producció urbana. També des de molt ràpid -afortunadament- hem estat conscients que no estem sols en aquest viatge, i hem trobat grans còmplices amb qui generar instruments per manejar i compartir coneixements. Els formats són diversos: plataformes web, guies, manuals de muntatge, jocs i el que faci mancada. Tot això amb llicències lliures per al seu ús públic.

REUTILITZEM I COMPARTIM EN XARXA

Ens esforcem per dissenyar i construir amb criteris de sostenibilitat. Entenem per això aprofitar i reaprofitar els materials i els recursos en general, de manera que resultin processos més ecològics però també més econòmics. Les dues coses solen anar de la mà. A més, el primer és bo per al planeta i el segon és bo per a la inclusió social, especialment si pensem en els col·lectius amb menys mitjans. Els recursos vénen i van, la gent els cedeix, els demanda, i la xarxa ajuda a distribuir-los de la millor manera possible.