weblog context: [ nota de premsa 2002.06.19 ]
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
      
[lliurament de juny]:
sèries context 2002 :: mapejant el nou context cultural
 
>web semàntica,
la web de segona generació?
 

 19 de juny, 2002

 

el weblog context <http://straddle3.net/context/index.es.html> anuncia el cinquè lliurament de la sèrie context. Encara en un primerenc estadi de desenvolupament, la visió de la web semàntica es dibuixa com la web de segona generació, construint els fonaments d'un nou espai d'informació. El World Wide Web Consortium, organisme d'estàndards de la web, presenta la web semàntica com "una extensió de l'actual web en la qual es dóna un significat ben definit a la informació, permetent un millor treball en col·laboració, tant a les computadores com a les persones".

La web semàntica és una de les tendències tecnològiques emergents i convergents - al costat dels conceptes de grid, mobilitat i serveis web - que estan conformant el futur de la web.

Aquestes tendències tecnològiques van ser discutides en el recent WWW2002, el onzè congrés internacional de la World Wide Web (Hawaii, del 7 al 11 de maig 2002). Però la preocupació principal va ser la propietat intel·lectual, continuant el debat del W3C sobre política de patents i llicències (RF-royalty-free o 'lliure de royalties' vs RAND - reasonable and non-discriminatory licensing options o 'opcions de llicència raonables i no discriminatòries'). Tim Berners-Lee, inventor de la WWW, va dir abans de la conferència: "la raó per la qual les persones inverteixen les seves vides i les seves carreres treballant en noves tecnologies és que no esperen que alguna companyia vingui prendre-li-les. Només la remor de patents i royalties produirà una buidor de dos anys en el desenvolupament - i no podem permetre'ns que això passi." I després de la conferència, va dir "si no aconseguim que es resolgui bé aquesta qüestió de la propietat intel·lectual, existeix el perill que la pròxima revolució d'Internet no arribi mai. Podria significar que la web semàntica mai arribi realment a existir".

>veieu el lliurament de juny de les sèries context:
 
web semantica,
la web de segona generació?

<http://straddle3.net/context/02/020619_semantic.ca.html>

 

.
> col·laboratori

> sobre les sèries context

el món emergeix com un nou territori que constantment es reconfigura a si mateix. Cal un viatge d'exploració. En el weblog context vam realitzar aquest viatge mitjançant el processament del fluix informatiu; prenent mostres, aixecant mapes i experimentant el nou territori, la cultura digital emergent. Gairebé diàriament prenem i publiquem "mostres" en un blog (o weblog) i mensualment ens anem apropant a noves cartografies, al traçat digital de nous mapes de la realitat

El mapa no és el territori, com el model no és la realitat. El mapa és una estructura referencial; tot es pot referenciar dins d'un sistema de coordenades Nosaltres vam escollir el sistema de coordenades de les referències en internet per a les nostres activitats de "mapejat". La secció sèries context <http://straddle3.net/context/index.ca.html#series> del weblog context té aquesta funció cartogràfica. En la primavera de 2003, empaquetarem la sèrie context 2002 en forma d'exposició presencial amb el seu llibre-catàleg, oferint una àmplia cartografia de la cultura emergent.

El primer lliurament de la sèrie context està dedicada al llibre "Information Arts" (Arts de la Informació) de Stephen Wilson, una contribució clau al mapejat de l'art en el nostre context contemporani, centrat en el treball revolucionari d'artistes i te˛rics que desafien la separació d'art i ciència iniciada en el Renaixement. El segon lliurament de la sèrie context es va dedicar al tema "computació estética", que es refereix a la recerca de un nou desenvolupament en la representació i la anotació, la exploració en l'us de métodes i processos artístics en les representacions més própies de la computació. El tercer lliurament de la sèrie context es va dedicar a 'El Domini Públic en la Ciència', que es referia a alguns significatius desenvolupaments relacionats amb el lliure fluix de coneixements en l'entorn on-line compartit i la necessitat de mantenir lliure la informació. El quart lliurament de la sèrie context es va dedicar a 'el weblog, un nou fluix d'informació' presentant el fenomen editorial dels weblogs com un nou pas en un emergent i auto-organitzat fluix d'informació característic del nostre món post-web.

> sobre el weblog context

una publicació en línia del projecte context <http://straddle3.net/context/>, que proposa apropiar-se i disseminar la cultura emergent com un nou 'art de viure' la civilització planetària que la tecnologia està creant. L'actual situació destaca la necessitat d'aquesta classe d'observatori públic, d'aquest projecte d'investigació i desenvolupament, d'aquest model innovador de publicació que contribueix a estar preparat per al context que ve, per al pr˛xim cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar-se".

notes de premsa context <

> 15 de maig
weblogs

> 15 de març, 2002
la ciencia: domini públic

> 15 de febrer, 2002
computació estètica

> 15 de gener, 2002
llibre *information arts book de stephen wilson

> 1 de gener, 2002
release del *weblog context [es]

 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net

anota el tu e-mail y t'avisarem de les novetats

 

:: subscríu-te


Google

arxius context tota la xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a aix˛ es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/press/pr_020619.ca.html