Pati d'escola Ramon Llull

Masterplan per procés de reordenació i construcció colectiva del pati de l'escuela del Ramon Llull

  • Sessió de codiseño en el col·legi Ramon Llull

  • Estat actual del pati de l'escola Ramon LLull

  • Proposta del pati de l'escola Ramon LLull

  • Espai del pati de l'escola Ramon Llull

Mostrant 10 fotos

L'objecte d'aquest projecte és l'acompanyament professional de l'equip de arquitectxs de Straddle3 durant el procés de reordenació i construcció col·lectiva del pati de l'escola Ramon Llull. Es tracta d'un procés de codiseño i autoconstrucción, en el qual mitjançant tres sessions participatives es reflexionarà amb la comunitat educativa sobre l'estat actual del pati per trobar solucions imaginatives i de consens per revertir l'espai en un àmbit més inclusiu per a tots els usuaris.

Es planteja un procés ràpid, viu i dinàmic.
Per respondre a la realitat del procés i dels agents implicats, es desenvoluparà una metodologia participativa durant el principi i el final del procés, escoltant i responent a les necessitats dels usuaris de l'espai servidor d'emmagatzematge.
Per agilitar el procés, el projecte tècnic serà redactat exclusivament pels tècnics de Straddle3. No obstant això farà falta una validació final per part d'una comissió de seguiment.

Tot el procés serà dinamitzat per tècnics de Straddle3 amb un contacte constant amb representants de la comunitat educativa i el consorci d'educació, quan la presència d'aquest est sigui necessària.

El procés es compondrà de 4 etapes amb objectius específics:
• Sessions participatives per a la diagnosi
• Master Pla
• Projectes tècnics tallers
• Autoconstrucció assistida

Quan
gener 2017
Straddle3
Este contenido tiene este campo vacío todavía