Camí del Rec

Eix d'espais esportius a l'aire lliure a Trinitat Vella. Barcelona

  • Procés participatiu a Trinitat Vella

  • Emplaçament Camí del Rec

  • Estat actual del Camí del Rec

  • Traçat del Rec Comtal

  • Primeres idees pel Camí del Rec

  • Axonometria de la proposta

  • Planta proposta del Camí del Rec

  • Seccions proposta del Camí del Rec

  • Imatge projecte del Camí del Rec

Mostrant 1 video i 18 fotos

Quines millores podrien promoure la inclusió dels marges en la vida urbana?, Quines estratègies i elements usar per absorbir aquests espais marginals, i donar-los un nou protagonisme? El projecte parteix de dues demandes del barri: la dignificació i l'activació del camí de ronda (una antiga zona verda molt estigmatitzada que envolta el barri i ho separa de l'autopista); i la millora i ampliació de les instal·lacions esportives existents.A partir d'aquesta idea, es proposen nous espais esportius a l'aire lliure i acciones de dinamització social de l'esport a l'espai públic per fer convergir el programa urbanístic con el social, d'inclusió i oci saludable.

Doble escala

La proposta persegueix així donar resposta a l'escala de barri con una proposta d'usos esportius, d'esbarjo i espais de descans i a l'escala de ciutat atenent les preocupacions i línies d'actuació principals del Pla Director del Rec Comtal (Sèquia Comtal), per recuperar i difondre la memòria d'aquesta infraestructura medieval al llarg del seu pas por la ciutat.

El projecte parteix d'un procés participatiu on s'assenten les bases i els objectius que es formalitzaran, així com l'estratègia general a nivell de prioritats. Tot el procés s'emmarca dins de el Pla de Barris municipal.

 

Aquests objectius parteixen de la idea que és necessari, en primer lloc, la creació d'un sistema de camins connectats entre si que garanteixin la connexió entre els diferents focus d'activitat, el transport públic i el teixit del barri, així com la implantació de nou enllumenat que neutralitzi la sensació d'inseguretat en tot el recorregut, molt demandada pels veïns.

 

Per activar la zona i promoure el flux de persones, es pretén crear noves àrees esportives i de descans al llarg del camí del Rec i donar una coherència formal a les diferents intervencions dins del recorregut. En aquest sentit no es parteix de zero, si no que es tracta d'aprofitar les sinergies i usos existents com són la pista esportiva, les petanques i pàrquing, en els quals es planteja una reestructuració i canvi formal per fer-los més permeables i relacionats amb el camí i la resta del barri.

 

El projecte també reconeix el Rec Comtal com un element de valor a tots nivells: paisatgístic, històric i social, i per tant es reflecteix en una sèrie de conceptes dins del mateix disseny com són, el mateix nou nom per al camí, la introducció de materials naturals, de colors terrosos, els traçats que recorden a fluxos d'aigua, el respecte de la vegetació existent i la renaturalització de tota la zona amb espècies pròpies de ribera.

 

Tot això sense oblidar garantir un disseny de l'espai públic amb criteris sostenibles i amb poc manteniment. Durant el procés participatiu es decideix escometre una part de l'execució dels espais mitjançant tallers de autoconstrucció oberts al veïnat. L'execució de la primera fase, corresponent a l'espai de gimnàstica a l'aire lliure, o calistenia, està prevista per a començaments de 2019.

Quan
juliol 2018
Straddle 3 amb Lur Paisajistak
Roger Lapuente (vídeo)
Avís de cookies

Aquest lloc guarda informació (cookies) al teu dispositiu per confeccionar estadístiques de visites a aquest. Aquesta infomació no es comparteix amb cap empresa de tercers i mai es farà servir amb finalitats comercials ni publicitaris de cap tipus. Pots desactivar l'ús d'aquestes galetes a la configuració del teu navegador. A l'navegar per la nostra web sense desactivar aquestes cookies ens dones permís per guardar aquesta informació al teu dispositiu.

Estic d'acord