.
 [es] [en] >>> 2003.08 < ··· >  lexigrafik

[imago]: senyals i stencils en el carrer + petroglifs
+ grafs + màscares i ninots de teotihuacan

lexigrafik#041
habitants glypho*

d'origen grec *glypho significa 'jo gravo, registro, esculpeixo'. els glifs són manifestacions gràfiques que, al llarg de la història, es produeixen com petjades elaborades per signes, expressió de la vida mateixa, escriptura simbòlica que ens parla d'una concepció del món, la seva cultura i els seus ritus; donen part de cerimònies, ofereixen camins i parlen gràficament de nosaltres com vianants.

habitem projectes d'imatges, les fem explotar i re-construir. ens proporcionen un coneixement gràfic imaginari i simbòlic, una presència pròpia. elaborem mapes, escriptures i figures de coses que tenim i que veiem diàriament, però que també desitjgem alterar a millor. escriure amb imatges per a desxifrar un llenguatge ocult i amagat. codis visuals i tàctils en l'interior del paradigma d'un graf: la xarxa.

consciència d'un mateix, funció de la matèria organitzada que es torna contra el seu constructor, investigació vana fins l'últim extrem. la naturalesa no pot resoldre's en la consciència, ni la vida pot sorprendre l'escriptura postrera d'ella mateixa.

s3 :[ grafik + txt ] cutup