.
 [es] [en] >>> 2003.04 < ··· >  lexigrafik

[imago]: cadires de montar,
el tres de casa, una paret i un ull

lexigrafik#040
community straddlers*

aprendre a viure en dos mons - el de la subcultura innovadora i el de la principal corrent cultural - establir un lloc per a pràctiques bi-culturals; protegir-les i alimentar-les, ser eficaç en dos entorns que no es caracteritzen per la seva interacció

desenvolupar contínuament el coneixement dels límits entre aquests mons diversos, sabent quan estem en un domini o un altre, i el que cadascun requereix

creuar la riba: la voluntat accelera el canvi

 

s3 :[ grafik + txt ] cutup