Fadaiat Book

Contribució a aquesta publicació

Fadaiat, concebut com a plataforma d'intercanvi i Observatori Tecnològic de l'Estret, ha suposat un espai obert de connexions i intercanvis entre creadors, activistes, programadors i pensadors vinculats als moviments socials contemporanis. Ha funcionat des de juny de 2004 com a laboratori d'experimentació i espai de debat entre diverses xarxes i subjectes del territori de l'estret de Gibraltar, nord d'Àfrica i sud d'Europa, que desenvolupen treballs entorn de tres àmbits de reflexió i acció interconnectats:

1. Noves geografies (territori mediaQ).
2. Frontera fàbrica (migració i treball).
3. Tecnologies i comunicació (esdevenir ciborg).

Aquest llibre és un document constituent de la fase inicial del projecte de l'Observatori Tecnològic de l'Estret. Un territori-mirall de les transformacions del món contemporani: globalització, migracions, fronteres, ciutadania, societat-xarxa, comunicació, tecnologies…

-

Mostrant 3 fotos

Helena García Rodríguez Jaume Nualart Joan Escofet Planas José Pérez de Lama Marta Paz Naveiro Mónica Lama Jiménez, http://pablodesoto.org/, Pilar Monsell Prado Sergio Moreno Páez
Sandro Mezzadra Roy Pullens, Helena Maleno Florian Schneider Brian holmes
Observatorio tecnológico del estrecho