.
 [es] [en] >>> 2003.10 < ···  >  lexigrafik

[imago]:
homo, ore et collo gruis
- ulisse aldrovandi: monstrorum historia-
home usant ordinador
home amb aura
representacions gràfiques humanes
xarxa i nodes
bol de teotihuacan

lexigrafik#043
*habitus technologicus

condició, estat, vestuari, caràcter, hàbit, *habitus refereix a l'ambient ideacional global d'una persona. en un context social determinat les opcions no són il·limitades. la persona confia en un gran magatzem de codis, en un gran magatzem de coneixements, que li ofereixen un certa 'imatge' del món i de com ella o ell pensa per a comportar-se en el seu interior.

tecnologia com mitjà del la experiència, hàbitat, i després habitus, alguna cosa que mai simplement s'utilitza (sinó) que sempre s'habita.'

¿la tecnologia-com-ambient nomena a tots aquests conglomerats, aquests habitat, dintre dels quals la naturalesa, la gent, i les seves produccions pertanyen cadascun a l'altre?. encara més, ¿que se'ls demana als hàbitats considerats moderns en els quals la tecnologia prolifera amb una evident autonomia, però on s'assimila principalment com un ambient sense profunditat o límits, un àmbit pla?

¿Què és dels ambients en els quals la tecnologia apareix com un fet predeterminat més que com un canal per a l'emergència negociada de significats i propòsits socials particulars?

s3 :[ grafik + txt ] cutup
extret de aidan davison 'rapt in technology'