.
 [en] [es] >>> 2003.02 < ··· >  lexigrafik

[imago]: orió + espiga
+ manual de programari

lexigrafik#039
llavors de *
temps-compartit

acomiadem el cel d'hivern, orió s'en va

time-sharing [temps compartit], es tradueix generalment en els manuals com l'ús que es fa dels recursos compartits; interpolació de dos o més processos independents en una única unitat funcional

¿on es troba el seu llenguatge bàsic?

 

 

 

s3 :[ grafik + txt ] cutup