.
 [en] [es] >>> 2002.11 < ··· >    lexigrafik

[imago]: miniatures del topkapi museum

lexigrafik#037
*miratges+cristall

un *miratge és un fenomen òptic causa de la reflexió de la llum en virtut del qual els objectes llunyans donen una imatge invertida, ja per sota del sòl, ja a la part alta de l'atmosfera. miratges i miralls. ¿la mateixa cosa? espai impossible de reflexos. inhabitable

però el vidre no és un mirall, el fem servir per a veure el que habita de l'altre costat, per a trencar-lo i creuar la seva ombra. tallat pel costat invers, un mirall deixa de ser mirall i es converteix en *cristall. del reflex a l'altre. ¿on està el company? pensament de l'enfora, forma sense rostre de l'absència: arrel sense sòl

en paraules de Don Durito de La Lacandona, 'aquesta ciutat viu un cruel joc de miralls, però el joc dels miralls és inútil i estèril si no hi ha un vidre per a trencar. n'hi ha prou amb entendre'l i, com va dir no recordo qui, lluitar i començar a ser feliços...'

s3 :[ grafik + txt ] cutup