.
 [en] [es] >>> 2002.10 < ··· >    lexigrafik

[imago]: ninots akuaba
+ un vell forn de carbò/llenya
+ straddle3 vortexer
+ dibuix de brian carroll

lexigrafik#036
vòrtex contumaç*

hi ha alguna cosa hermosa que està suspesa en el silenci, al voltant nostre, tot el temps, esperant emergir i fer-se pública. és possibilitat, el talent de molts que treballen com un, l'oportunitat de canviar a millor mitjançant la fabricació d'opcions millors;

no n'hi ha prou amb el silenci.

les nostres habitacions estan ja connectades, l'espai-xarxa ja existeix. la bellesa contumaç en el pols i les emanacions, en el treball de la diferència i la complexitat. l'experiència ens fa vius, però no muts.

s3 :[ grafik + txt ] cutup