.
 [es] [en] >>> 2004.07 < ··· >  lexigrafik

[imago]:
electricity for all
hunt mobile aero squadron unit
land monitor
design for basket racks for rail road
american dazzle camouflage cutout
electric telegraph wire joint
bridge drawing plans
heinrich göbel first light bulbs
detail of bracket lamp

lexigrafik#049
*junta_resistència

la realitat que l'home troba en el seu conjunt no és neutra. la imaginació caminant pel seu compte és el trist luxe nascut de l'abandó -com tants d'altres. l'esperança com a pont marca el camí a l'assenyalar l'altra riba. esperança: inasible pont entre la passivitat, per extrema que sigui, i l'acció; entre la indiferència que limita amb l'anihilament de la persona humana i la plena actualització de la seva finalitat. un pont que travessa el corrent del temps

el pont té els seus arcs anomenats també ulls. arcs que sostenen i deixen passar. oberta arquitectura. ulls no perquè vegin, sinó perquè deixen veure. el pont és camí, i a més uneix camins que sense ell no conduirien sinó a un abisme o a un lloc intransitable. un pont és el paradigma, el millor exemple del que és un camí; quiet i estès, té una mica d'ales que s'obren

pont, acoblament, articulació, connexió; unir, instal·lar per les articulacions. junta resistència. lligar o combinar plans, idees, accions. transit que transmet, ofereix; col·laboració i aliment, acte de la vida

el firmament, l'horitzó familiar, la ciutat i àdhuc el lloc que en ell s'habita són mediadors. la casa i els objectes tinguts per preciosos, tot el que en ella s'encén, fins la còlera del pare immediat si no s'excedeix en la seva autoritat, si no aixafa ocupant tot espai de vida; tot el que en ella crema, el foc mateix símbol de la llar, sinó impedeix respirar i moure's és mediador. i ho serà més com més permeti la circulació.

 

 

s3 :[ grafik + txt ] cutup

gràcies a maría zambrano
per l'espai que construeix entre les seves paraules