.
 [es] [en] >>> 2004.02 < ··· >  lexigrafik

[imago]:
eines per a la recàrrega,
de la guerra civil americana
i les seves caixes.
un sol
i perfils d'un territori.

lexigrafik#047
èter* re_càrrega

en física i filosofia, l'èter* va ser cridat una vegada a ser una substància, un mitjà de gran elasticitat i extrema sensibilitat, que suposadament impregnava tot l'espai (inclòs l'interior dels cossos sòlids) pel qual es transmetia la llum i la calor, sovint anomenat doncs 'èter luminífer', significat d'un mitjà que duu senyal i que és l'origen de la coneguda *ethernet, una norma o estàndar que determina la forma que els llocs de la xarxa envien i reben dades sobre el mitjà físic, que es basa en la idea de parells en xarxa que envien missatges, i avui utilitzada bàsicament per a xarxes locals, una referència obliqua a l'èter més pròxim.

la invocació d'aquest concepte de finals del XIX reclama un espai *re_càrrega per a/amb la confiança - a despit dels nostres varis sistemes mentals, físics i no humans de comprovació. l'autèntic espai no té límits, un convingut progrés en un medi d'intervals disposats per endavant. només quan les formes apropiades de dimensionar el context se seleccionen clarament i s'entén a més la seva forma d'operar, només llavors pot emprendre's el disseny d'un espai comprensible.


 

s3 :[ grafik + txt ] cutup