English   Español 
<
 
  > container house

 

container house
data:
2011 - 2012
formats:
arquitectura, recerca, recents / destacats
promotor:
private
descripció:
Casa dissenyada i construïda a partir de material reutilitzat i reciclat
equip:
+ others...
referència:
Comarca de la Selva, Girona
refs/enllaços
 

El procés s'inicia amb la cerca de solar i la comunicació amb el client per explorar les seves preferències. Simultàniament es duu a terme una recerca sobre materials susceptibles de ser reutilitzats, trobant-se diferents fonts, entre elles podem destacar la disponibilitat de contenidors de transport vells, un stand usat i desmuntat i materials sobrants d'una obra de tunelació.Amb el repertori de materials a la nostra disposició redactem una proposta que conciliava les preferències del client, les característiques del solar i els materials disponibles. És llavors quan apareixen noves possibilitats materials, com són grans cartells publicitaris i residus de la indústria de la fusta.Després d'alguns retocs en la distribució interior i en els acabats, redactem el projecte oficial per obtenir la llicència municipal d'obres. Cuidem especialment el compliment de la normativa tècnica, especialment del Codi Tècnic de l'Edificació. Des del mateix moment en què ens comuniquen la concessió de la llicència podem començar la construcció, primer en taller, sanejant i transformant els contenidors i l'estructura metàl·lica modular del stand, recuperant fusta, preparant instal·lacions.Para quan arriba la comunicació oficial de concessió de llicència i estan resolts tots els altres aspectes burocràtics relacionats amb l'obra (subministraments, obertura de centre de treball, etc), els treballs de taller estan ja molt avançats.En taller, a més de transformar els contenidors, es treballa en la recuperació de materials de segona mà: reparar, sanejar, pintar, etcètera.El muntatge dels pòrtics d'estructura modular es realitza en un només dia, l'endemà ja poden arribar contenidors i grua i en poques hores l'estructura de la casa queda completada.Llavors estem en situació de rematar els treballs d'aïllament i revestiment. L'aïllament es resol principalment amb suro natural, un producte habitual en els boscos de la comarca de la selva. Usem el suro en format plaques rígides i en granulat. Per a la base dels contenidors emprem excepcionalment poliuretà projectat. El revestiment interior es resol en plaques de cartró-guix, en funció de les preferències del client.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.Para cuando llega la comunicación oficial de concesión de licencia y están resueltos todos los demás aspectos burocráticos relacionados con la obra (suministros, apertura de centro de trabajo, etc), los trabajos de taller están ya muy avanzados. Es entonces cuando comienzan los trabajos de preparación del terreno, instalaciones de saneamiento y cimentación, que realizamos nosotros mismos, con ayudas puntuales por parte de un constructor y otros industriales locales.chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: