English   Español 
<
 
  > germanetes

 

germanetes
data:
2012 - 2016
formats:
arquitectura, instalació, domini públic, recents / destacats
promotor:
Recreant Cruïlles
descripció:
Solar activat per veïns i veïnes de l'Eixample Barcelonès
equip:
+ others...
referència:
Consell de Cent / Viladomat, Barcelona
refs/enllaços
 

El projecte de participació descrit a continuació té l'embrió a l’Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, sorgida arran del moviment d'indignants del 15M (2011) i compta amb el suport institucional de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample (AVVEE), així com l'assessorament tècnic de diferents entitats com Straddle3, Idensitat, Camí Amic, Entrebanc, IntraScapeLab, CST, Makea, Raons Públiques, o Encajes Urbanos entre d’altres.Germanetes s'emplaça a l'àmbit d'un solar municipal de 5500 m2 destinat a equipaments, abandonat des de l'any 2004, al bell mig de l'Eixample Barceloní. Concretament a l'illa compresa entre els carrers Consell de Cent, Comte de Borrell i Viladomat. L'objectiu del projecte, des dels seus inicis, ha estat la reapropiació d'espais buits i improductius en favor de la ciutadania; i la pacificació dels carrers adjacents al solar per aconseguir més espai públic per a la vida social. Tot, amb una voluntat d'incidir sobre el barri i més enllà dels seus límits administratius. L'Octubre de 2011, en el marc de la Festa Major del Barri, es va promoure un taller obert de mapeig en què els veïns van evidenciar un eix d'equipaments al carrer Borrell articulats al voltant de les escoles i de l’Associació Camí Amic; poc espai públic verd de qualitat; i un gran espai en desús. Fruit de la descoberta es va plantejar treballar per a la reapropiació del solar de les Germanetes i es va constituir Recreant Cruïlles. El grup va veure en aquell buit urbà l'oportunitat per a desenvolupar un nou model social i urbà, més sensible a la participació ciutadana i a evitar impactes ambientals.

Es va promoure un ampli procés participatiu de base per obrir i aprofitar el solar de manera autogestionada mentre els equipaments municipals promesos no es construïen. Per aconseguir la màxima difusió, es va treballar en una doble línia. Per una banda la programació  d'actes festius reivindicatius al carrer (Taller d’Idensitat Dispositiu In/Out; Acció de Mural amb fotografíes Inside/Out, entre d’altres), culminats amb arrossades per a aconseguir el ressò popular necessari de cara a l'administració. I, per altra banda, l'elaboració d'un projecte sòlid de consens. Així doncs, es van convocar 4 tallers deliberatius al Centre Civic Golferichs on es va treballar en format de procés participatiu obert sobre la problemàtica de l'espai i els futurs usos alternatius. En paral·lel es van teixir aliances profitoses amb col·lectius d'arquitectes com Straddle3, que posteriorment va fer possible gran part de les infraestructures de l'espai, o amb col·lectius d’artistes com Idensitat amb els que es va desenvolupar una sèrie de projectes d’intervenció simbòlica a l’espai en col·laboració amb els veïns a través del projecte Dispositius Post.

El març del 2012 l'Ajuntament de Barcelona va presentar la convocatòria del Pla BUITS. Un concurs que promovia la cessió de solars municipals a entitats i associacions sense ànim de lucre per tal de desenvolupar activitats temporals. La convocatòria es va percebre com una oportunitat, un cavall de Troia que permetria entrar al solar sense renunciar a  realitzar accions reivindicatives a l'espai públic.  

Finalment, el Novembre de l'any 2013, dos anys després de l'inici de la reivindicació veïnal, es va accedir al solar, amb el suport de l'AVVEE com a representant institucional. Aquesta nova etapa va estar marcada per diverses jornades de treball col·laboratiu per a la construcció de dos dispositius (cúpula i contenidor), en què Straddle3 va guiar i facilitar la infraestructura bàsica per a l'inici de l'activitat. Va consistir en el muntatge d'un magatzem aprofitant un contenidor d’obres revestit de fusta per conferir-li  un aspecte més amable; i una gran cúpula geodèsica d'acer amb unes grades concèntriques. Possiblement l'expressió més clara i contundent d'un espai que dóna l'oportunitat d'escoltar i ser escoltat. Un espai molt adient a l'assemblea i a la representació. En paral·lel, es va crear un grup de treball per a la construcció d'un hort reivindicant l'espai verd.

A principis de l'any 2014, 3 anys des de les primeres accions com a col·lectiu i un any després de l'inici de l'activitat, Germanetes s'ha convertit en un petit centre cívic a l'aire lliure on es desenvolupen tallers i classes gratuïtes diàriament. Un nou espai social en un barri densament poblat. Un focus de pensament crític que entre d'altres, promou noves maneres de consumir a partir dels Mercats de Pagès mensuals. I per últim, la visibilització del solar, ha esperonat la construcció d'uns equipaments reivindicats històricament (Institut, Centre de Dia, Escola Bressol). Malgrat haver assolit alguns dels objectius inicials, la iniciativa continua treballant per aconseguir la peatonalització dels carrers adjacents al solar per tal de teixir una xarxa pacificada amb una plaça a cada cruïlla.

Germanetes no només conforma un espai urbà, sinó un espai humà, en el qual la manera de fer les coses resulta tan important com els projectes en si mateixos. Per això, la sintonia constant entre les demandes i les necessitats veïnals és clau en el procés del projecte.

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: