English   Español 
<
 
  > modulark

 

modulark
data:
2008
formats:
arquitectura, paper, recerca, diseny, gràfic, continguts, domini públic
promotor:
public
descripció:
experimenta projectes autònoms amb arquitectures modulars!
equip:
+ others...
david juarez latimer-knowles
joan escofet planas
vidajoc crew
referència:
http://www.modulark.net
refs/enllaços
 

és un joc de cartes didàctic que permet experimentar formes de creació i autogestió a través d'elements arquitectònics, energètics, de suport vital i altres factors.

Amb una dinàmica particular i relacions de codi obert entre els jugadors, pots dissenyar i compartir un projecte a partir del que la vida (la partida de cartes) t'ofereix. L'atzar i la teva habilitat estratègica seran determinants per arribar a poder viure i produir.

Modulark [descarrega'l en http://www.modulark.net/] és un joc de cartes creat per a les jornades Societats Intencionals i Arquitectures Modulars del projecte Nautarkia [http://www.espaisideral.org/], al juny de 2008.

Modulark és copyleft, es pot usar, copiar i modificar sempre que no canviï aquesta llicència, es faci constar l'origen de la proposta i, si és possible, s'informi als seus autors.

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: