English   Español 
<
 
  > bar la fabrika

 

bar la fabrika
data:
2011
formats:
arquitectura, instalació
promotor:
Colectivo Conceptuarte
descripció:
Taller de construcció en col·laboració amb Todo por la Praxis, promogut pel col·lectiu Conceptuarte.
equip:
+ others...
referència:
Los Santos de Maimona, Badajoz
refs/enllaços
 
> conceptuarte
> todo por la praxis

Data inici: Febrer de 2011
Durada: 3 dies
Lloc realització: La Fábrica de Toda la Vida
Pressupost: 300 euros
Finançament: Col·lectiu Conceptuarte
Promotor: Col·lectiu Conceptuarte
Agents implicats: Todo por la praxis i Straddle3
Materials emprats: Sitja de ciment, fusta i molts cargols
Tipus de sòl públic/privat: Públic
Conveni d'ocupació: Cessió temporal
Autoavaluació: Gran treball de col·laboració de la xarxa d'arquitectures col·lectives. Esperem a l'engegada del bar per a avaluar el seu funcionament.La La Fábrica de Toda la Vida, és un projecte del col·lectiu Conceptuarte per a generar un centre cultural alternatiu en una antiga cementera abandonada en Los Santos de Maimona (Badajoz). És una espai on es plantegen alternatives a les maneres de producció i distribució d'art convencionals. El site specific és un valor molt significatiu del projecte, ja que es ressalta el context regional, sent aquest un punt allunyat dels habituals circuits de l'art. També s'aposta per la recuperació i rehabilitació d'un espai en desús i abandonat, en lloc de seguir la ja esgotada tendència de produir més espais buits i sense sentit.

La nostra aportació a aquest impressionant projecte és intrínseca a la pròpia metodologia del mateix: la producció col·lectiva d'espais i continguts. A través de les jornades “Autorroscantes”, que el col·lectiu Conceptuarte va organitzar al febrer de 2011, es va plantejar el desenvolupament de tallers que experimentin en aquest sentit de producció col·lectiva. Per a això, es va convidar a diversos col·lectius a intervenir i treballar en les instal·lacions de la fàbrica. Recetas Urbanas i Asilo van desenvolupar projectes de millora de les naus cedides. Todo por la praxis i Straddle3 van coordinar un taller de millora i acondicionament de l'espai exterior.

El taller va tenir com objectiu desenvolupar el projecte de Bar La Fàbrica, recuperant una antiga sitja de ciment en desús. El plantejament era reciclar aquesta peça prefabricada, que es trobava en el lloc, realitzant treballs de restauració i acondicionament per a transformar aquesta sitja de magatzematge en un element a manera de kiosk que funcioni com un bar en l'exterior de les naus. A la sitja se li van realitzar dues obertures: una on se situa la barra; i altre per a la porta de la part posterior. Es va plantejar també realitzar l'acondicionament de l'interior; la realització de la barra i el tunejat de la sitja, a més es van desenvolupar algunes peces de mobiliari associades a aquest nou element.

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: