English   Español 
<
 
  > cacharro 2.1 hortolab

 

cacharro 2.1 hortolab
data:
2011
formats:
arquitectura, domini públic, recents / destacats
promotor:
ayuntamiento de cáceres
descripció:
nova vida pel prototip de càceres
equip:
+ ...
referència:
ribera del marco, cáceres
refs/enllaços
 

HortoLAB no arrenca de zero. és una proposta de reutilització del "Cacharro 2.0", un prototip d'arquitectura mòbil amb vocació de ser usat i re-usat en diferents llocs i amb diferents programes. Va ser originalment desenvolupat en el Congrés de Ciudades Creativas, Càceres 2009.

A partir d'aquella primera experiència, entre febrer i març de 2011 sorgeix la possibilitat de reciclar el Cacharro2.0 per a donar presència física a HortoLAB, un nou equipament dedicat promoure el respecte al medi ambient i hàbits de consum més saludables entre la població, sobretot els més joves, a servei i suport a les hortes veïnals de Sant Jorge de Càceres.

El projecte se l'enquadra en el marc de diverses experiències multidisciplinars que s'estan implementant en l'entorn de la Ribera del Marco, a promoció i suport a les polítiques locals d'innovació i creativitat. Aquesta vegada l'equip es constituïx amb membres de Straddle3, Proyecto aSILO, Ctrl+Z i Todo per la Praxis, contant a més amb el suport de membres del col·lectiu extremeny Conceptuarte.El programa es compon d'un banc de llavors per a activitats didàctiques, una cuina equipada per a la manipulació dels productes de la mateixa horta, a més d'una oficina per a les tasques d'administració, tot això desenvolupant-se al voltant d'un saló central que en cas de necessitat es pot ampliar obrint-se per complet cap al jardí, per a permetre un major afluència o bé per a acollir activitats que necessitin aquesta doble naturalesa d'espai obert i tancat.

El prototip original es componia a partir de contenidors ISO de vint peus, tarima de tauler d'encofrar i una estructura feta a partir de baranes reciclades, coberta amb lona plàstica. En aquest segon 'tunejat' s'incorporen sistemes passius i naturals d'aïllament, enfocats sobretot a evitar l'exposició a la radiació solar directa dels contenidors marítims, un important taló d'Aquil·les dels projectes basats en aquest tipus d'element. Per a les parets exteriors s'ha estudiat una façana ventilada basada en el reciclatge de *palets que han estat modificats i transformats en jardineres, d'aquesta forma es disposa des del principi una bona protecció parcial que s'anirà completant a mesura que les plantes -diverses espècies, quasi totes comestibles o aromàtiques- vagin creixent.

També el sostre dels contenidors s'ha transformat en una superfície verda, suportada sobre casetons plàstics reciclats que separen la terra de la xapa dels contenidors, per a evitar possibles filtracions i implementar una càmera d'aire. La massa resultant contribuirà a mantenir la temperatura controlada tant a l'estiu com a l'hivern. Per a la plantació a coberta s'han triat plantes grasses, amb mínimes necessitats de manteniment. Tant la façana com la coberta s'han concebut per a evitar o minimitzar la necessitat de mitjans actius de climatització.

En l'interior la cuina i l'oficina han estat revestides amb cartró guix i panell d'aïllament per a un major confort, mentre que per al banc de llavors s'ha optat per panells de fusta més aptes a usos més intensius. La sala central s'ha mantingut amb la seva configuració original. L'ús de materials reciclats i estàndard -contenidors, palets, baranes, tauler d'encofrar, ...- respon a la vocació que els models proposats resultin familiars a la població i que siguin reproducibles, ja que es parteix de materials estàndard fàcils de trobar i pràcticament invariables en les seves característiques, independentment de la localització geogràfica. Durant el procés es van visitar en diverses ocasions els centres de gestió de residus de la zona, on es van recuperar diferents elements, entre ells l'aigüera, una bona quantitat de perfils metàl·lics i les finestres.

En el seu conjunt l'equipament està concebut amb una doble vocació:

- D'una banda la seva natura marcadament didàctica podent acollir nens i joves locals, fins i tot classes senceres, per a acostar-los a temes ecològics i mediambientals, des de la germinació a la preparació dels productes podent viure l'experiència completa del cicle natural. Mentre es permet el desenvolupament d'activitats complementàries com la fabricació d'horts mòbils, laboratori d'educació dels sentits, etc.

- Per un altre el HortoLAB constitueix uneixi nova oportunitat per a la ciutadania de participar en la autogestió d'un espai que convida a col·lectius, associacions, així com ciutadans comuns a autoorganitzar-se, compartir la responsabilitat i els usos del mateix.

En coincidència amb el solstici d'estiu, HortoLAB ha organitzat la “1º setmana HortoLAB” dedicada a la innovació aplicada a l'agricultura urbana, amb tota classe de tallers, que abastaven un ampli panorama de diferents temàtiques, amb una marcada vocació d'integració de la comunitat circumdant a l'equipament. Per a més informació sobre les activitats es pot visitar el lloc web de HortoLAB.

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: