English   Espaol 
<
 
  > cacharro 2.0

 

cacharro 2.0
data:
2010
formats:
arquitectura, instalaci, esdeveniment, domini pblic, recents / destacats
promotor:
congreso ciudades creativas
descripci:
equipament m�bil autogestionat per a la ciutadania de c�ceres
equip:
+ others...
alejandro bonasso
david juarez latimer-knowles
david orriols campillo
jordi granada
jose milara
luca stasi
santiago cirugeda parejo
referncia:
c�ceres
refs/enllaos
 
> Enlla al lloc del Congrs

Projecte i taller a c�rrec de Straddle3, Recetas Urbanas y aSILO.

Cap al final del juliol de 2009 l'organitzaci� del Congr�s de Ciutats Creatives de C�ceres es va posar en contacte amb nosaltres per a organitzar un taller sobre intervencions en l'espai p�blic amb car�cter participatiu. En les converses que vam mantenir durant el mes de setembre amb l'equip organitzador vam anar derivant de la idea d'un taller te�ric a la proposta de disseny i (auto)construcci� d'un equipament port�til basat en material reciclat i a l'organitzaci� d'una s�rie d'activitats paral�leles al congr�s que servissin de test per al prototip, que es va consensuar a anomenar Cacharro 2.0. Finalment aquest es va compondre a partir de contenidors de transport de segona m�, units per una estructura fabricada amb material recuperat d'unes baranes de carretera, que Obres P�bliques havia substitu�t per a condicionar-les a la seguretat dels motoristes, i uns perfils provinents del desmuntatge d'una sitja en Aldeacentenera, una poblaci� propera a C�ceres. Aquesta estructura es va cobrir amb lona pl�stica i el s�l es va cobrir amb tauler d'encofrar. El sistema es complementa amb unes instal.lacions b�siques i pret�n assolir un equilibri entre bones prestacions i una certa facilitat de muntatge.La utilitzaci� de contenidors evita la necessitat d'ancoratge i proporciona espais de seguretat per a l'emmagatzematge. Evidentment, la seva instal�laci� implica un cert esfor�: entre dos i tres dies per al seu muntatge, depenent de la dimensi� de l'equip, i una jornada per al seu desmuntatge i emmagatzematge. Aix� fa que el per�ode �ptim d'�s per a la seva instal�laci� siguin esdeveniments de diversos dies de durada, tals com festivals de cinema, m�sica o arts esc�niques, festes ve�nals, jornades tem�tiques, seminaris, congressos, etc�tera. Tamb� es pot plantejar com taller d'oficis, auditori o sala d'exposicions temporals per a barris que manquin d'elles, o com un mitj� per a revitalitzar espais p�blics infrautilitzats o en desenvolupament.

L'ocasi� es va aprofitar per a aprofondir en l'esperit de col.laboraci� que venim experimentant des de la xarxa Arquitectures Col�lectives. Vam celebrar una s�rie de reunions obertes als col.lectius locals sobre les possibilitats d'�s i gesti� del prototip en el per�ode posterior al Congr�s, que van contar amb el suport de l'ajuntament i de l'�rgan de gesti� de la candidatura a la capitalitat cultural. Un equip integrat per membres de Straddle3, Recetas Urbanas i aSILO es va encarregar del disseny, de l'apilament de materials i del taller de construcci� participativa del prototip. Hackitectura, Coloco, Re-farm the City i EstoNoEsUnSolar es van incorporar a les activitats celebrades durant el Congr�s, que van consistir en una jornada Wikiplaza, tallers (Horts Port�tils, Inventar Jugant), presentacions i fins i tot una pe�a teatral a c�rrec de Luz Mando. Amb aix� va quedar demostrat que el prototip oferix bones prestacions i el sistema convingut amb l'ajuntament permet que els cacerencs es puguin plantejar l'�s de l'equipament amb un esfor� raonable i un cost econ�mic irrisori. Ara el repte �s que les associacions locals ho facin seu i s'animin a proposar localitzacions i ocasions per al seu �s. Per a facilitar-lo estem treballant en un lloc web i hem redactat un manual d'instruccions de muntatge.

Refer�ncia al prototip en el lloc web del Congr�s

Refer�ncia a la jornada Wikiplaza

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: