English   Español 
<
 
  > straw colosseo

 

straw colosseo
data:
2008
formats:
arquitectura, recerca, instalació
promotor:
cinzia arancio
descripció:
taller de construcció amb bales de palla
equip:
+ ...
alejandro bonasso
cinzia arancio
david juarez latimer-knowles
gepeto
juanma borges
michele pecoraro
santiago cirugeda parejo
víctor f. puntes
vidajoc crew
referència:
riu clar, girona
refs/enllaços
 
> pàgina web del taller amb fotografies

Taller de construcció d'un mòdul de planta circular recolçat sobre fonaments d'ampolles; armadura de llistons de pi per a subjectar 48 bales de palla; terre acumulador; coberta enjardinada i ventanal en la cara sud compost per:

- dues portes-finestra
- dues finestres basculants
- dos radiadors d'ampolles plenes d'aigua i sal (com anticongelant)
- coberta ajardinada
- terre acumulador


Fases constructives:

DIA 1 DE NOVEMBRE

1era fase: fonaments
1- excavació d'una zanca de 20 cm de profunditat
2- primera capa de morter d'uns 5 cm
3- S'apilen les ampolles com fossin maons fins a arribar a tres fileres una damunt d'una altra.

DIA 2 DE NOVEMBRE

2a fase: armadura
1-Muntatge armadura amb els llistons de fusta i ancoratge als fonaments
2-Es col·loquen les bales de palla.

DIA 8 DE NOVEMBRE

3a fase: ventanal i radiadors solars
1-Muntatge armadura del ventanal amb llistons de pi i taulers de *OSB
2-Construcció dels dos radiadors solars

Els radiadors solars es componen per dos paral·lelepípedes d'ampolles i morter amb un vidre en la part exterior que forma una cambra d'aire d'uns deu cm. El seu orientació cap al sud-sud-est permet el seu funcionament per efecte hivernacle. A la nit serà cobert per per una tapa de fusta que reté l'escalfor cap a l'interior del mòdul.

DIA 9 DE NOVEMBRE

4 fase: coberta
1 Muntatge biguetes que subjectessin un entaulat de OSB de 15mm
2 tendal impermeable
3 capa de 5 cm de terra vegetal i plantes grasses

5 fase: terre acumulador

1 capa de 5 cm de sorra
2 col·locació d'ampolles plenes d'aigua i sal
3 capa de morter de 2 cm

Projecte: Michele Pecoraro i Cinzia Arancio

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: