English   Español 
<
 
  > fadaiat book

 

fadaiat book
data:
2006
formats:
paper, diseny, gràfic, continguts, domini públic
promotor:
observatorio tecnológico del estrecho
descripció:
llibre que reflexiona sobre les experiències desenvolupades per una sèrie de col·lectius entorn de l'esdeveniment Fadaiat: Llibertat de Moviment-Llibertat de Coneixement.
equip:
+ ...
helena garcía rodríguez
jaume nualart
joan escofet planas
josé pérez de lama
marta paz naveiro
mónica lama jiménez
pablo de soto suárez
pilar monsell prado
sergio moreno páez
referència:
wiki book
refs/enllaços
 
> article imc madiaq
> el text [pdf-3,5M]
> els gràfiiks [pdf-22,3M]
> info llibre

fadaiat ha suposat un espai obert de connexions i intercanvis entre creadors, activistes, programadors i pensadors vinculats als moviments socials contemporanis. ha funcionat com laboratori d'experimentació i espai de debat entre diverses xarxes i subjectes del territori de l'estret, nord d'àfrica i sud d'europa, que desenvolupen treballs entorn de tres àrees interconnectades: [1] noves geografies -territori madiaq-. [2] frontera fàbrica -migració i treball- [3] tecnologies i comunicació -esdevenir ciborg-. el llibre inclou contribucions de: sandro mezzadra, roy pullens, helena maleno, florian schneider, brian holmes i companyes vinculades al projecte de indymedia madiaq.

entenem aquest llibre com document constituent de la fase inicial del projecte de l'observatorio tecnológico del estrecho.

publicar el llibre significa per a nosaltres treballar en l'arxiu documental del ric procés iniciat des del 2003 (hipòtesi inicial, trobades, xerrades, tallers, accions, reunions, textos, investigacions-accions, xarxes, vídeos, material gràfic, projectes relacionats, etc.) per a fer d'ell una síntesi parcial comunicable. veiem el llibre com una peça seductora que es mou en dos sentits: per a fer circular el coneixement produït en tot aquest procés i per a contribuir a la consolidació del projecte observatorio tecnológico del estrecho.

el llibre està dividit en una part gràfica en color i altra textual en blanc i negre. la primera l'anomenem visiorama i li donem valor de lectura en si mateixa, com relat d'un nou imaginari construït. ambdues parts -gràfica i textual- estan hipervinculades, és a dir, referenciades entre si mitjançant un sistema bàsic de navegació en la part inferior de cada pàgina.

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: