English   Español 
<
 
  > nau21

 

nau21
data:
2006 - 2007
formats:
paper, web, recerca, diseny, instalació, gràfic, continguts, hipermedia, dv / dvd, esdeveniment, domini públic
promotor:
associació nau21: ... + openfridays + context + straddle3 + saladestar + xinacitta
descripció:
cap a una nova concepció del domini públic: espais creatius + espais industrials + espais socials
equip:
+ ...
blanca palou de comasema
joan escofet planas
josep saldaña cavallé
lluc mayol
lupe garcía
margarita pineda
oriol pont
oscar guayabero
víctor f. puntes
referència:
www.nau21.net
refs/enllaços
 
> dossier v0.3 [pdf-7.5Mb]
> panel 1 [pdf-24Mb]
> panel 2 [pdf-63Mb]
> full informatiu v 0.1 [pdf-1Mb]
> un al.legat per can ricart [pdf-91kb]
> auca - un al.legat per can ricart [pdf 1,9Mb]
> un al.legat al patrimoni [pdf-54kb]
> xarxa d'espais i persones

nau21 és un projecte d'arrel ciutadana, col.laborativa i independent que conforma una estructura de nodes creatius (individuals o colectius) que posa en xarxa per poder donar un servei als creadors (en ciencies, art i tecnologies) de la ciutat, entenen que tot ciutadà civilitzat és un científic, un artista i un tecnoleg, doncs tots, per natura, observem, interpretem i construim, i per cultura, optimitzem: Volem fer-ho millor.

ens uneix:
un passat comú: memòria i experiència,
el present continu: col·laboració i adaptabilitat
i una projecció de futur: el nou domini públic.


construim:
una espai de treball per la creació i producció,
un espai de confluència per la participació i la col·laboració
i un espai de difusió i comunicació

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: