English   Español 
<
 
  > void

 

void
data:
2000 - 2001
formats:
arquitectura, diseny, gràfic, dv / dvd
promotor:
Oscar Navarro Parro
descripció:
estudi de body piercing
equip:
david juarez latimer-knowles
erico moreira
joan escofet planas
pedro puertas herrera
referència:
Sant Pau 13 Barcelona 08001
refs/enllaços
 
> void video (7')

produir i omplir la buidor...

Treballar els límits perforant i inserint, plegant i desplegant. Es cus la pell i es talla la fusta, apareixent l'acer. una vegada definit el buit, introduïm cossos metàl·lics.

Dues cabines d'acer inoxidable configuren l'espai de la botiga. dintre d'elles es practica el body piercing, fora d'elles s'espera, xafardeja, es xerra, llegeix o s'escolta música. Incrustats en les parets, aparadors-llum mostren les joies i fetitxes. Un moble es desplega al voltant convertint-se d'armari en mostrador, de mostrador en punt d'informació i d'aquest en banc d'espera.

ornament?
delicte?

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: